phone numbers

واحد کنترل موتور وسیله نقلیه یا ECU شبیه مغز می‌باشد که بسیاری از اجزای مختلف موتور را حس می‌کند و اگر چیزی دارای عملکرد نادرست است به راننده هشدار می‌دهد. هنگامی‌که ECU معیوب می‌شود کار کردن معمول موتور متوقف می‌شود. با توجه به سنسورهای متصل به موتور، ECU می‌تواند وضعیت و شرایط خودرو را بررسی کرده و پاسخ‌های لازم را به خروجی‌هایی مانند انژکتور و غیره اعمال کند. هر چه تعداد سنسورهای کیت‌های انژکتوری بیشتر باشند ECU بهتر می‌تواند شرایط موتور را درک کند.

تعمیر ایسیو ماشین


در خودروهای انژکتوری ECU اطلاعات خودرو را از سنسورهای متصل به آن مانند سنسور دور موتور و سنسور دمای آب دریافت و سیگنالهای مناسب را به خروجی‌هایی مانند انژکتور اعمال می‌کند. بنابراین در صورت وجود عیب در خروجی، سیگنالی به ECU ارسال می‌شود. بنابراین چراغ عیب‌یاب برای اطلاع راننده روشن می‌شود. بنابراین  با ارسال گزارشات عیب‌یاب، عیب خودرو مشخص می‌شود و تعمیرکار می‌تواند به تعمیر خودرو بپردازد. آموزش تعمیر ECU و آشنایی با نحوه عیب‌یابی سیستم انژکتوری یکی از ضروریات اولیه است که هر تعمیرکار باید با آن آشنایی داشته باشد.