phone numbers


ترانزیستور های یا نیمه هادی ها :ترانزیستورهای درسال 1947 اختراع شد . در آزمایشگاه های بل هنگام تحقیق برا تقویت کننده بهتر و پیدا کردن جایگزینی بهتر برای رله های مکانیکی منجر به اختراع ترانزیستورشد. لوله های خلاء، صوت وموسیقی را در نیمه اول قرت بیستم تقویت کرده بودند اما توان زیادی مرف می کردند و سریعا می سوختند . شبکه های تلفن نیز به صدها هزار رله مکانیکی برای اتصال مدارات یه همدیگر نیاز داشتند تا شبکه بتواند سرپا بایستند و چون رله های  مکانیکی بودند لازم بود برای عملکرد مطلوب همیشه تمیز باشند . در نتیجه نگه داری و سرویس آنها مشکل و پرهزینه بود.
با ظهور ترانزیستور قیمت ها نسبت به زمان استفاده از لامپ خلاء شکسته شد و بهبودی زیادی در شبکه های تلفن حصل گردید.
ترانزیستور چگونه کار می کند؟

تعمیرالکترونیک
ترانزیستور کاربرد های زیادی دارد اما دو کاربرد پایه ای آن به عنوان سوئیچ واستفاده در مدولاسیون است که کاربرد دومی بیشتر به عنوان تقویت کننده مورد نظر است.
این دو کاربرد ترانزیستور را می توان اینگونه توضیح داد:
سوئیچ همان کلید است مثل کلید چراغ خواب اتاقتان . دارای دو حالت روشن و خاموش است با قرار دادن کلید در حالت روشن چراغ اتاقتان روشن می شود و با قرار دادن کلید درحالت خاموشی چراغ خاموش می شود.بله به همین سادگی !کاربرد ترانزیستورهم به عنوان سوئیچ به همین صورت است.
اما کاربرد تقویت کننده آن را می توان بدین صورت توضیح داد:چراغ خواب نورکمی دارد اما اگر بتوان این نور را چنان زیاد کرد که تمام اتقا راروشن کند آنوقت عمل تقویت کنندگی صورت گرفته است.فرق بین سوئیچینگ به وسیله ترانزیستورو به وسیله کلید برق سرعت بسیار زیاد ترانزیستور است که می توان گاهی آن را در مقایسه با کلید آنی درنطر گرفت و اینکه ترانزیستور را می توان به دیگر منابع الکترونیکی متصل کرد مثلا به میکروفن به منبع سیگنال و حتی به یک ترانزیستور دیگر...
ترانزیستور ازعناصری به نام نیمه هادی مانند سیلیکون و ژرمانیوم ساخته می شود نیمه هادی ها جریان الکتریسیته رانسبتا خوب اما نه به اندازه ای خوب که رسانان خوانده شوند مانند مس و آلومینیوم و تقریبا بد اما نه به اندازه ای که عایق نامگذاری شوند مانند شیشه هدایت می کنند به همین دلیل به آنها نیمه هادی می گویند.
ترانزیستور از عناصری به نام نیمه هادی مانند سیلیکون و ژرمانیوم ساخته می شود نیمه هادی ها جریان الکتریسیته را نسبتا خوب( – اما نه به اندازه ای خوب که رسانا خوانده شوند مانند مس و آلومنیوم و تقریبا بد اما نه به اندازه ای که عایق نامگذاری شوند مانند شیشه) هدایت می کنند به همین دلیل به آنها نیمه هادی می گویند.
عمل جادویی که ترانزیستور می تواند انجام دهد اینست که می تواند مقدار هادی بودن خود را تغییر دهد . هنگامی که لازم است یک هادی باشد می تواند هدایت خوبی دشته باشد و هنگامی که لازم است تا به عنوان عایق عمل کند جریان بسیار کمی را از خود عبور می دهد که می توان آن را ناچیز شمرد.
نیمه هادی ها در مقابل الکتریسیته عملکرد جالبی دارند یک قطعه از یک عنصر نیمه هادی را بین دو قطع از یک عنصر نیمه هادی دیگر قرار دهید.جریان کم قطعه وسطی قادر است که جریان دو قطعه ی دیگر را کنترل کند. جریان کمی که از قطعه ی وسطی می گذرد برای مثال می تواند یک موج رادیوئی یا جریان خروجی از یک ترانزیستور دیگر باشد .حتی اگر جریان ورودی بسیار ضعیف هم باشد( مثلا یک سیگنال رادیوئی که مسافت زیادی را طی کرده و از رمق افتاده است!) ترانزیستور می تواند جریان قوی مدار دیگری را که به آن وصل است کنترل کند. به زبان ساده ترانزیستور رفتار جریان خروجی از روی رفتار جریان ورودی تقلید می کند.نتیجه می تواند یک سیگنال تقوت شده و پرتوان رادیوئی باشد.