phone numbers

امروزه بدون دستگاه عیب یاب نمی توان به امر تعمیر خودرو مشغول شد چراکه ساختار پیچیده خودروهای انژکتوری و استفاده از قطعات هوشمند مانند پردازنده های سریع و دقیق الکترونیکی سنسورها و عملگرهای الکتریکی موجب تحول شگرفی در تعمیرات خودروها شده است ازاین شناخت کافی نسبت به عیب یابی و رفع ایرادات موجود دریک خودرو انژکتوری و استفاده از قطعات هوشمند مانند پردازنده های سریع و دقیق الکترونیکی سنسورها و عملگرهای الکتریکی موجب تحول شگرفی در تعمیرات خودروها شده است. ازاین شناخت کافی نسبت به عیب یابی و رفع ایرادات موجود دریک خودرو انژکتوری از ملزومات مشاغل تعمیر خودرو محسوب می شود. در خودروهای انژکتوری ECU نقش یک فرمانروا رابازی می کند که اطلاعات خودرو را ازسنسورهای مختلفی که به آن متصل است نظیر سنسور دور موتور و سنسور دمای آب موتور دریافت کرده و فرمان های مناسب رابه خروجی هایی مانند انژکتورها و کویل صادر می کند ازاین رو اگر مشکلی دراین قطعه رخ دهد می بایست با ابزارهای دقیق  الکترونیکی صورت گیرد. تولید کنندگان و خودروسازان نیز به این امر توجه کرده و کلیه قطعات رابه گونه طراحی می کنند که دارای یک خروجی هستند و در صورت ایجاد عیوب احتمالی سیگنالی رابه کنترل کننده مرکزی یاECUارسال می کنند.ECUپس از دریافت سیگنال خطا دوکار انجام می دهد یعنی باوجود عیوب گزارش شده بهترین روش رابرای ادامه کارموتور انتخاب و بنابراین دراغلب موارد عیوب ایجاد شده در سیستم راعناصر الکترونیکی داخل ECUتولید کرده و به پردازنده مرکزECUگزارش می دهند و عیب یابی تنها موظف است گزارشات یاکدهای خطای ارسال شده رابه تعمیر کار ارائه دهد و به این ترتیب راننده بدون نیاز به تعمیرکار به راحتی به عیب خودروخود پیبرده و می تواند درصدد رفع آن برآید

موارد ضروری در مورد آموزش تعمیر ECU


قبل از آموزش تعمیر ECUدر هنگام خاموشی و روشن بودن و موارد ایمنی حفاظت از آنرا جدی گرفت تا آسیب کمتری به آن وارد شود از جمله :
باز کردن سیم باطری زمانی که اتومبیل روشن می باشد. ولتاژ تولیدی دینام حدود14ولت است ، اما باید آگاه بود که این ولتاژ ، ولتاژ میانگین تولیدی دینام است. تولید دینام برحسب دور موتور و بارگرفته شده از دینام متغیر بوده وگاهی اوقات به 16ولت نیز می رسد. در حالت عادی که سیم باطری وصل است این نوسان به خاطر خاصیت خازنی باطی کم می شود اما اگر سیم باطری در هنگامی که ماشین روشن ، باز شود. این نوسانات می تواند بر روی قسمت ها الکترونیکی مثل یونیت های خودرو تاثیر بدی داشته باشد سیم باطری را جدا کنیم و به طور حتم احتمال سوختن ECUوجود دارد.
تست جرقه از روی وایر شمع با اتصال آن به بدنه. وقتی سرشمع ها رابلند می کنید ،ممکن است که مقدار جریان نابهنگام غیر قابل کنترلی را در کنترلی را در کویل ایجاد کنید. برق ایجاد شده کویل با برق سیم پیچ اولیه آن دارای تاثیر مقابل هم می باشد اولیه کویل نیز برق خود را مستقیما ازECUمی گیرد. این کار ممکن است موجب ایجاد نوسانات برق در ماشین شود وسبب صدمه به قسمت های الکترونیکی وحساس به خصوص ECUشود.
اگر پشت جعبه ایسیو را بازکنید مشاهده می شود که برای جلوگیری از نفوذآّب،فیبر مدار و حتی پین های داخلی باماده ای موم مانند استتار شده است اما پین های خارجی سوکت ECUبدون محافظ هستند ونفوذ آب به آنها موجب اتصال کوتاه خارجی شده وممکن است به احتمال زیاد به ECUصدمه برسد. دست زدن به پین های ECU یکی از مواردی که اغلب با آن ناآشنا بوده ویا مورد غفلت قرار می گیرد دست زدن به پین هایECUاست که به دلیل ریسک الکتریسیته ساکن بدن می تواند موجب آسیب های جدی به آن شود.

موارد ضروری آموزش تعمیر ایسیو

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر ECUنوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعات است . درخودروهای قدیمی که این قطعات وجود نداشتند تعمیرکاران از روش های سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده می کردند که راهگشا نیر بود ولی این روش ها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعث صدمات جدی به این قطعات نیز می گردد.تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی می بایست به وسیله دستگاه های عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد. ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاه و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و آموزش های کافی متاسفانه از همان روش های قدیمی استفاده می کنند.