phone numbers

مانیتورLCD از سه قسمت تنشکیل شده است:

1-MODULE  ( پنل یا صفحه نمایش )

2-LIPS BOARD (برد تغذیه و اینورتر )

3-MAIN BOARD (برد اصلی )

MODULE

ماژول (پنل) یا صفحه نمایش از تعدادی سلول تشکیل شده است و داخل هر سلول کریستال مایع قرار گرفته است که می تواند عبور نور را کنترل کند به عبارت دیگر منبع نور ذر پشت سلول ها قرار گرفته و اگر مولکول های کریستال مایع نور را از خود عبور دهد آن سلول روشن به نظر میرسد و اگر اجازه عبور نور نداشته باشد آن سلول تاریک دیده میشود بنا بر این بدین صورت نقاط تاریک و روشن به وجود می آید. 

برای ساختن تصاویر رنگی از فیلتر های رنگی که در جلوی سلول ها قرار گرفته نقاط رنگی ساخته می شود.

در شکل بالا آرایش قرار گرفتن هر سلول در کنار هم به سه صورت می باشد:

1-روش دلتا (DELTA)

2-روش نواری (STRIPE)

3-روش موزائیک (MOSAIC)

در حال حاضر برای قرار دادن سلول در کنار هم ازدروش نواری  استفاده می کنند زیرا در این روش تداخل رنگ کمتر و حداکثر استفاده از سایز تصویر امکان پذیر میشود.

DOT

هر سلول یک DOTیا یک SUB PIXEL است در واقع نقاط تاریک و روشن صفحه نمایش را تشکیل میدهد و این نقاط یا قرمز یا سبز یا آبی است.

بنا براین  با ترکیب این سه رنگ رنگهای دیگر بوجود می آید برای مثال از ترکیب رنگ قرمز و آبی رنگ بنفش و از ترکیب رنگ قرمز و سبز رنگ زرد یا نارنجی و از ترکیب آبی و سبز رنگ فیروزه ای بوجود می آید بنابراین با تغییر درصد رنگهای قرمز و سبز و آبی انواع رنگ ها ساخته میشود و حداکثر رنگ در 6LCD  بیتی 16 میلیون رنگ و در 8 بیتی 16.2 میلیون رنگ ساخته میشود.

PIXEL

هر پیکسل از سه DOT تشکیل شده بنابراین ترکیب سه نقطه قرمز و سبز و آبی یکPIXEL سفید بوجود می آورد و نحوه قرار گرفتن پیکسلهای کنار هم به دو صورت سطر و ستون است و نسبت به سایز صفحه نمایش سطر و ستون ها تغییر میکند برای مثال مانیتور 15 اینچ 1024 ستون و 768 سطر و برای مانیتور 17 اینچ 1280 ستون و 1024 سطر داریم و در واقع از بیشترین تعداد سطر و ستون ماکزیمم RESOLUTION بدست می آید.

TFT

مخفف THIN FILM TRANSISTOR میباشد بنابراین یک تعداد ترانزیستور چاپی کوچک  برای هر دات جهت کنترل عبور نور در نظر گرفته شده است اگر TFT روشن شود نقاط تاریک بوجود می آید و اگر خاموش شود نقاط روشن بوجود میاید.

با توجه به توضیحات بالا به ازای هر دات یک TFT در نظر گرفته شده است بنابراین برای به دست آوردن تعداد TFT به این صورت عمل میکنیم :

سطر*ستون *3 

 با توجه به این امر تعداد ترانزیستور در مانیتور 15 اینچ برابر 2359296 و در مانیتور17 اینچ 3932160 میباشد یا میتوان رزولوشن را در عدد3 ضرب کرد.

بنا بر این با توجه به شکل زیر میتوان نحوه قرار گرفتن هر TFT در یک دات را مشخص کرد.

این ترانزیستور از سه پایه تشکیل شده است:

1-GATE

2-DRAIN

3- SOURCE

در هر سه پایه گیت در یک سطر به هم متصل و در هر ستون پایه های درین به هم متصل هستند.

 بنا بر این برای آدرس دهی و ورود اطلاعات از دو گذرگاه ADDRESS BUS  و DATA BUS  استفاده میشود.

 

ادامه دارد....