phone numbers

اصول کارکرد دستگاه رادیولوژی و رادیو گرافی و رفع اشکالات و خرابی های آن

اصول رادیو گرافی و رادیولوژی بر مبنای عبور اشعه ایکس (x) از بافت نرم و عدم عبور اشعه از بافت سخت استوار است.

رادیو گرافی یکی از روش های تصویر برداری پزشکی است که با استفاده از آن میتوان به نحوی درون بدن انسان را دید و ازبعضی بیماری های آن اطلاع پیدا کرد. این روش با استفاده از تابش اشعه ایکس  x-ray (اشعه رونتگن) به قسمتی از بدن انسان می تواند تصویر تصویر مورد نیاز را تهیه کند. رادیو گرافی انواع متفاوتی دارد . پایه ای ترین نوع آن را رادیو گرافی ساده میگویند. رادیو گرافی ساده اولین نوع تصویر برداری یا اشعه ایکس است که به توسط بشر اختراع شده و هنوز بطور وسیعی از آن استفاده میشود.

یک تصویر رادیو گرافی ساده معمولا بصورت یک ورقه پلاستیکی یا سلوفان شفاف است که بر روی آن تصویری سیاه و سفید نقش بسته است. به آن عکس رادیو لوژی یا فیلم رادیو لوژی هم می گویند. پزشک معمولا این ورقه را در مقابل نور قرار داده و تصویر را نگاه میکند. به دستگاهی که نور لازم را برای این کار تهیه میکند نگاتوسکوپ میگویند. تقریبا از هر نقطه از بدن انسان میتوان فیلم رادیولوژی تهیه کرد.

در سال های اخیر از نوع جدیدی از رادیو گرافی یا عکس برداری استفاده میشود که به آن رادیو گرافی دیجیتال میگویند . در این نوع از رادیو گرافی از فیلم استفاده نمیشود و تصویر تهیه شده از بیمار بر روی صفحه مانیتور کامپیوتر قابل دیدن است. با این حال میتوان این تصاویر را هم بر روی فیلم چاپ کرد.

گاهی اوقات با رادیو گرافی  به بیمار مواد خاصی تزریق شده یا خورانده می شود . به این روش رادیو گرافی رنگی میگویند. از رادیو گرافی رنگی برای تشخیص بهتر و دقیق تر بعضی ضایعات استفاده می شود.

 اشعه در اثر اعمال ولتاژ بالا از تیوپ اشعه خارج شده و به سمت بافت می رود . اشعه با توجه به مقدار شدت و قدرت از بافت های نرم مثل پوست و گوشت عبور میکند ولی از بافت سخت مثل استخوان عبور نمیکند.

خرابی های دستگاه:

سوختگی یا قرار نداشتن در قسمت مناسب لامپ نشانگر:

در این حالت بایستی قاب محفظه لامپ باز شود و لامپ پس از تست در صورت سوختگی تعویض در محل مناسب قرار گیرد. در شکل های زیر این مراحل مناسب قرار میگیرد . در شکل های زیر این مراحل نشان داده شده است.

دقت شود لامپ حتما با دستمال از محل خود خارج شود چرا که ممکن اثر و چربی دست باعث کاهش نور لامپ میگردد.

نحوه باز کردن قاب ها برای تعویض لامپ نشانگر

لامپ نشانگر دستگاه رادیو گرافی

نحوه تعویض لامپ نشانگر

2)گیر کردن ریل های تخت و ریل های قرار گیری فیلم رادیولوژی

در اثر ضربات و یا کثیفی ریل ها,جابجایی ریل ها به سختی انجام میشود.که این مورد را می توان با  تصحیح مکانیکی مسیر ریل و یا تمیز کاری ریل و یا گیریس کاری ریل ها بر طرف نمود.

تخت رادیو لوژی

سوختن خازنهای_ولتاژ:

در این حالت بایستی نسبت به تعویض خازن یا خازن های سوخته اقدام نمود.

شکل 114-شمای بردهای رادیولوژی وخازنهای ولتاژ بالای مربوطه

خرابی بردی:

 

در اثر وجود گردو غبار در روی بردها یا گرم شدن المان های الکتریکی,عملکرد بردها دچار اشکال  می شود.که بایستی ضمن تمییزکردن بردها با اسپری ناهید و یا تمییز کننده های دیگر نسبت به تعویض المان های سوخته اقدام کرد.

شکل115-بردهای دستگاه رادیولوژی

شکل116-بردهای دستگاه رادیولوژی