phone numbers

💢اگر قاب پشتی آیفون X شکسته شود ، چکار باید کرد؟

 


♨️این سوال شاید برای بسیاری از کاربران پیش آمده باشد که قاب پشتی آیفون X که از جنس مشابه شیشه می‌باشد.
پس در صورت شکسته شدن باید چکار کرد؟


💠خب بله درست است ، قاب پشتی آیفون X یکی از حساسترین جاهای آیفون است و در صورت افتادن آیفون، صدمه زیادی بر آن وارد می‌شود.


🔺به گونه ای که اگر ضربه کمی قوی‌تر باشد ، امکان صدمه کامل به شاسی را دارد.


🌀اگر قاب پشتی شکسته و به شاسی ضربه وارد شود ، باید بطور کامل شاسی تعمیر یا تعویض گردد که هزینه ای برابر 549 دلار را در پی خواهد داشت.

🔺اما اگر فقط قاب پشتی شکسته شود هزینه ای برابر 99 دلار برای تعویض باید هزینه صرف شود.


🔴پس از هم‌اکنون به کسانی که درنظر دارند این مدل از آیفون پرطرفدار را تهیه کنند ، پیشنهاد می‌شود یک محافظ پشتی برای آن تهیه کنند.