phone numbers


✅گلاید اسکوپ


🔘گلایداسکوب توسط ‏Saturn‏ ساخته شده است. لارنگوسکوپ، گلایداسکوب مزایای زیادی در زمینه‌های هوشبری و مراقبت‌های ویژه دارد و می‌تواند دید شفاف و واضحی از مسیر هوایی بیمار را با لوله‌گذاری سریع فراهم کند. لوله‌گذاری عبارت است از قرار دادن لوله تراشه در نای بیمار برای کمک به تنفس. 

◀️ امروزه لوله تراشه به ابزاری استاندارد در زمینه باز کردن مسیرهای هوای تبدیل شده است. زیرا به ریه‌ها این امکان را می‌دهد که با فشارهای تهویه بیشتری باد شوند و از آسپیره شدن مسیر هوایی جلوگیری می‌کند. در روش های رایج لوله‌گذاری به صورت مستقیم از لارنگوسکوپ استفاده می‌شود که ممکن است در بیمار ایجاد ناراحتی و استرس کند. ‏

◀️ گلایداسکوب روشی جدید است که نیازی به شرایط خاص برای مشاهده مسیر نای ندارد و با اعمال نیروی کمتری قابل استفاده است.

 

⚛️مسیرهای هوایی سخت

◀️ مسیرهای هوایی سخت به مسیرهای هوایی گفته می‌شود که دید بسیار ضعیفی دارند و چاکنای (دستگاه صوتی حنجره متشکل از تارهای صوتی و شکاف بین آنها) به علت تورم در حنجره، گردن یا مسیرهای هوایی به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست. 

◀️ در این صورت لوله‌گذاری مستقیم به روش‌های رایج توسط لارنگوسکوپ امکان‌پذیر نیست. گلایداسکوب در این موارد روشی مطمئن است که می‌تواند دیدی شفاف، واضح و ‏real time‏ از حنجره فراهم کند تا امکان لوله‌گذاری مهیا شود. ویژگی‌های منحصر به فرد گلایداسکوب باعث شده استفاده از آن در زمینه‌های مختلف روز به روز افزایش پیدا کند. 

👈 #برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: 

▪️دوربین رزولوشن بالا که در محلی مناسب قرار گرفته و دید ‏‎ real time‏‌ای از محل لوله‌گذاری فراهم می‌کند. 

▪️امکان ۶۰-۵۰ درجه چرخش برای مشاهده چاکنای قدامی بدون نیاز به استفاده از نور مستقیم، نیاز به نیروی کمتر برای جایگذاری ابزار در مقایسه با لارنگوسکوپ‌های رایج، امکان تشخیص سریع محل لوله‌گذاری، مانیتورینگ رنگی و امکان ثبت حالت‌های ایده‌آل و مناسب برای لوله‌گذاری و حتی آموزش حالت‌های مناسب لوله‌گذاری، سادگی یادگیری نحوه استفاده از آن.

#کاربردهای کلینیکی
– لوله‌گذاری و باز کردن مسیرهای هوایی
– جراحی‌های طب چاقی
– آموزش آناتومی مسیرهای هوایی
– آمبولیزاسیون ستون فقرات
– لوله‌گذاری مجدد در ICU
– تعویض لوله همراه با مانیتورینگ ویدئویی در ICU
– مسیرهای‏ هوایی متورم ‏

 

👈 #دستورالعمل‌ استفاده

▪️#عملکرد واحد کنترل
واحد کنترل دارای یک منوی تنظیم است که معمولاً در مقیاس متوسط قرار داده می‌شود تا نور ایجاد شده در حد متوسط باشد و در صورت لزوم شدت نور افزایش داده می‌شود. زاویه دید معمولاً طوری تنظیم می‌شود که بهترین دید از نای و مسیرهای هوایی فراهم شود.▪️#نحوه قرار دادن گلایداسکوب

1️⃣ گلایداسکوب بر روی وسط زبان قرار داده می‌شود، به طوری که اپیگلوت به سرعت قابل رؤیت خواهد بود.

2️⃣ اپیگلوت به صورت غیرمستقیم توسط تیغه در گودی شیار (ناوه) بالا بده می‌شود.زاویه قرار گرفتن لوله تراشه اهمیت خیلی زیادی دارد. انتهای لوله تراشه باید در زاویه ۶۰ به سمت بالا قرار گیرد تا عملکرد مناسب انجام نشود.

◀️ انتهای لارنگوسکوپ موجود در گلایداسکوب ریز دوربینی قرار دارد که باعث می‌شود درون مسیرهای هوایی به خوبی قابل مشاهده باشد. در ساختار این ابزار از دیودهایی استفاده شده است ک نورهای قرمز و آبی  ساطع می‌کنند و باعث ایجاد کنتراست مناسب در تصاویر می‌شود، دوربین‌های رزولوشن بالا که به صورت چیپ هستند درون یک محافظ پلاستیکی کوچک با ضخامت ‏mm‏۱۸ قرار می‌گیرند. ‏

◀️ بنا براین تنها با تغییر اندکی در ساختار لارنگوسکوپ هایی رایج می توان با استفاده از این ریز دوربین ها آرامش بیشتری را به بیمارانی هدیه داد و در عین حال در شرایط بسیار خوب عمل لوله گذاری را انجام داد.