phone numbers


✅ اتوکلاو دندانپزشکی


◀️ دستگاهی که در دندان پزشکی عموماً به صورت رومیزی بوده و با ایجاد محیط دمایی با فشار متناسب شرایط استریل کردن ابزار را فراهم می آورد. اتو کلاو کردن سریع ترین و مؤثرترین روش برای استریل سازی پک های پارچه ای وسایل جراحی و پارچه هاست.


✅ انواع اندازه ها:

▫️9 liters
  اتوکلاو با حجم 9 لیتری 
▫️12 liters
 اتوکلاو با حجم 12 لیتری 
▫️16 liters
 اتوکلاو با حجم 16 لیتری 
▫️22 liters
 اتوکلاو با حجم 22 لیتری


📋 با توجه به نوع ابزار آلات،...، اتوکلاوها به سه کلاس N , S , B طبقه  بندی می شوند. این طبقه بندی به منظور صحت عملکرد استریلیزاسیون  با توجه به نوع وسایل صورت می گیرد. 

 ▪️Type N :
 بر اساس استاندارد این اتوکلاو قادر است ابزارآلات جامد  بدون پوشش را استریل نماید. بدین ترتیب تضمینی برای استریل وسایل  پوشش دار (اعم از پارچه و یا کاغذهای مدیکال)و نیز وسایل حفره دار وجود ندارد.

◀️ این سیستم فاقد پمپ Vacuum می باشد. اما در طراحی بعضی از کارخانجات سازنده در این نوع اتوکلاو سیستم خشک کن و نیز امکان استریل وسایل پک شده در کاغذهای مدیکال وجود دارد. 


▪️ Type S : 
وسایلی که در این نوع اتوکلاو می توان استریل نمود  توسط کارخانه سازنده مشخص می شود این اتوکلاو می تواند ابزار آلات بدون پوشش جامد یا پوشش دار جامد، مواد نساجی مثل پارچه، گاز تک لایه و وسایل سوراخ دار نوع B را استریل نماید. یک اتوکلاو کلاس S می تواند با پمپ وکیوم و یا بدون آن تجهیز شود  و قطعاً دارای سیکل خشک کن می باشد.


▪️Type B:
این اتوکلاو می تواند انواع اینسترومنت ها برای مثال پک شده و نشده جامد، مواد نساجی و اینسترومنت های سوراخ دار نوع B و نوعA را استریل نماید. اتوکلاوهای کلاس B دارای پمپ وکیوم قدرتمندی هستند.

 

❎ معایب اتوکلاوها:

▪️وسایل حساس به درجات حرارت بالا قابل اتوکلاو کردن نیستند.

▪️استفاده از اتوکلاو موجب احتمال بروز زنگ زدگی در وسایل فولاد کربنی و فرزهایی از این جنس می گردد.

▪️بخار  موجب خوردگی نواحی فولادی گردن و ساقه ی برخی از وسایل الماسی و فرزهای کار می شود.

▪️اتوکلاو حرارت مر طوب تحت فشار بخار آب معمولترین و  سیله برای استریل کردن مواد مقا وم به حرارت اتو کلاو میباشد که بیشتر در بیمار ستان ها مورد استفاده قرار می گیرد . این و سیله با بخارآب پر فشار عمل استریلیزا سیون را انجام می دهد و در جه حرارت بیشتری تا جو شاندن فراهم می کند .

▪️از امتیازات اتوکلاو سرعت عمل ،قابلیت نفوذ زیاد و درجه حرارت با رطوبت بالا می باشد که تمام اینها موجب انعقاد پروتئین میکروبها می شود. به نحوی که زندگی تمام میکرو ارگانیزمها میتواند سریعا تحت تاثیر بخار تحت فشار از بین برود .

▪️توجه داشته باشیم که این فشار نیست که باکتری را می کشد بلکه درجه حرارت بالا این کار را میکند و تغییر فشار فقط در بالا بردن درجه حرارت و متجاوز از 100 درجه سانتیگراد میباشد .

▪️در اتوکلاو وسایل را تحت فشار 15کیلو گرم در هر 5/2 سانتی متر ( یک اینچ) و درجه حرارت 121 در جه سانتیگراد بمدت 20 دقیقه قرار دهید. در موقع استفاده از این  وسیله باید دقت نمود که وسایل بخوبی تمیز شده و بسته بندی( پک ) شوند.

▪️معمولا از پارچه های دو لایه جهت پیچیدن وسایل استفاده می شود که ست نام دارد.نباید زیاد سفت باشند زیرا که بخار آب بتواند بحد لزوم از آنها بگذرد و نباید زیاد شل بسته شود که داخل اتو کلاو باز گردد.