phone numbers


♋️ سیستمهای CAD/CAM در دندانپزشکی


▪️امروزه تکنولوژی دیجیتال در تمام جنبه های زندگی وارد شده و بخوبی استفاده می شود. در علوم پزشکی و دندانپزشکی هم این تکنولوژی سهم بزرگی داشته و باعث افزایش دقت و سرعت و کیفیت در پروسه های درمانی شده است. 

◀️ با ورود دستگاههای کد کم به دندانپزشکی ساخت پروتز ها و روکش های فاقد فلز و تماما سرامیکی بسیار راحت شد و امروزه روکش های زیرکونیا جایگاه ویژهای در درمانهای پروتز و ایمپلنت دارند.


👈 کد کم (CAD CAM ) چیست ؟

▫️اصطلاح کد کم مخفف طراحی توسط کامپیوتر ساختتوسط کامپیوتر 
 (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing ) 
است. به عبارتی جهت ساخت پروتزهای دندانی قالب ها به وسیله اسکنر مخصوص اسکن میشوند و وارد کامپیوتر شده ، سپس طراحی پروتز در نرم افزار مخصوص انجام میشود و نهایتا این پروتز یا روکش توسط ماشین تراش کامپیوتر ساخته می شود.

 

📋 تاریخچه کدکم

▫️در دهه ۱۹۵۰ میلادی ارتش امریکا به دنبال راهی بود تا قدرتمندترین جنگده ها و سیستم دفاعی را با دقت بسیار بالا بسازد . در این روند مهندسان آنها تکنولوژی کدکم را ارائه دادند، و پیچیده ترین قطعات صنعت هوایی و نظامی خود را با این دستگاهها تولید نمودند. بعد از آن این سیستم ها در صنعت مورد استفاده قرار گرفتند و از دهه ۱۹۸۰ وارد دندانپزشکی شدند . 

▫️امروزه پیشرفت های شگرفی در عرصه این تکنولوژی ایجاد شده و دستگاههای بسیار دقیق و سریعی تولید شده اند که ساخت انواع پروتز ها را بسیار آسان و دقیق نموده و در عین حال زیبایی فوق العاده و استحکام بالایی به انواع پروتز ها و روکش ها بخشیده اند.


👈 چه نوع پروتز هایی با این دستگاهها ساخته میشوند؟

▫️به جرات می توان گفت که امروزه با دستگاههای بسیار پیشرفته کدکم همه انواع پروتز ها را میتوان ساخت، حتی دست دندان کامل را.

🔘 به طور خلاصه پروتز های زیر توسط این دستگاهها قابل ساخت است:

▪️روکش های زیرکونیا 
▪️پروتز های ایمپلنت
▪️روکش های فلز سرامیک (PFM )
▪️بریج های زیرکونیا یا PFM
▪️اینله و آنله سرامیکی
▪️لمینت
▪️انواع روکش های ای مکس و گلاس سرامیک
▪️انواع روکش های موقتی
▪️ساخت انواع اباتمنت های ایمپلنت پروتزهای متحرک دست دندان و پارسیل

 

◀️ تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) برای حل 3 چالش مهم گسترش یافته است. چالش اول اطمینان ازساخت رستیشنهای با دوام واستحکام کافی بخصوص برای دندان های خلفی ، ﭼﺎﻟﺶ دوم اﻳﺠﺎد ترمیمهایی با ظاهر طبیعی وسوم ساخت آسانتر ودقیقتر رستیشنهای دندان است.

◀️ در طی سالهای اخیر فن آوری دیجیتال دندان درپزشکی بسرعت درحال پیشرفت است. ودر حال حاظر فناوری CAD / CAM ( کد / کم ) میتواند درساخت تمامی رستوریشنهای دندان ازجمله بازسازی کامل دهان مورداستفاده قرار گیرد.

◀️ تکنولوژی CAD CAM ( کد / کم ) ساخت ترمیمها را ارزانتر وسریعتر وقابل پیش بینی تر ازقبل نموده است.با وجودیکه سیستم CAD / CAM ( کد کم ) مزایای زیادی بهمراه دارد، یادگیری نحوه ی عملکرد سیستم CAD / CAM (کد کم ) به منظور بدست آوردن حداکثر بهره وری سیستم کد کم برای تیم دندان پزشکی لازم است.

▫️تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) تنها قادر است ظرف مدت زمان یک روز رستیشنهای مورد نیاز بیمار را بسازد.

◀️ همزمان با معرفی وبکار گیری طراحی بکمک کامپیوتر کد CAD وساخت بکمک کامپیوتر CAM کم درصنعت دردهه 1950 و1960 زمینه برای بکارگیری در دندان پزشکی فراهم شد.

 

👈 انواع سیستمهای کد کم CAD CAM:

▫️کد کم در مطب
▫️کد کم لابراتوری
▫️کد کم CAD CAM بصورت شبکه ای وخارج ازمبدا


👈 مزایای کد کم CAD CAM:

▪️دقت در قالب گیری
▪️فرصت برای دیدن، تنظیم وقالب گیری مجدد
▪️صرفه جویی در زمان ساخت رستوریشن
▪️عدم حضور مراحل قالب گیری فیزیکی برای بیمار
▪️فرصت برای دیدن اکلوژن
▪️ایجاد رستوریشنهای دقیق
▪️مقرون به صرفه بودن
▪️کنترل عفونت
▪️دﻗﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺪلهای ساخته شده به روش CAD CAM کد کم