phone numbers

✅ ایرادات رایج پالس اکسی متر

 

 

▫️پالس اکسی متر یا اکسیژن ‌سنج خون دستگاهی است که با کمک آن می‌توان میزان درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگی را به روش غیر تهاجمی اندازه گیری نمود.

▪️با توجه به اینکه این دستگاه دارای مدار قدرت نسبتا کمی می باشد(معمولا فقط LCD یاصفحه نمایش) و بیشتر بخش های دستگاه از مدار فرمان تشکیل شده و بخش کوچکی مربوط به مدار تغذیه است لذا خرابی خود دستگاه نوعا کم بوده و ایرادات این دستگاه بیشتر مربوط به پروب و منبع تغذیه می شود.

1⃣ خرابی در پروب که میتواند ناشی از قطع شدن سیم های متصل به LED ها و یا فوتو ترانزیستور دستگاه باشد.در این حالت معمولا سیگنال PPG را نمیتوان بر روی مانیتور دستگاه مشاهده کرد و می بایست با لحیم کاری این ایرادرا برطرف نمود. 
▫️در صورت قطعی ارتباط در اکثر موارد باید ارتباطات سوکت و سیم رابط را بررسی کنیم در غیر این صورت ایراد مربوط به اتصالات خود LED و فوتوترانزیستور و یا داخل قسمت انگشتی است.

2⃣ در صورتی که تعداد زیادی از سیمهای پروب قطع شده باشد معمولا پیغام NO SIGNAL بر روی دستگاه ظاهر می شود و می بایست پروب تعمیر شود.
 
3⃣ در صورتیکه باطری دستگاه روبه اتمام باشد عملکرد دستگاه دچار ایراد خواهد شد.این ایراد معمولا با پیغام  low battery شروع شده و در صورتیکه باطری عوض نشود ایراداتی،مانند عدم نمایش spo2 یا چشمک زدن صفحه نمایش بر روی دستگاه مشاهده می شود.
▫️این قبیل ایرادات معمولا با خرابی مدار فرمان اشتباه گرفته می شوند اما نکته اصلی اینجاست که ایراد از ضعیف بودن باطری است.

4⃣ در صورتیکه دستگاه روشن نشودمعمولا ایراد در منبع تغذیه است که می بایست طبق الگوریتم تعمیر منبع تغذیه آن تعمیر شود.

5⃣ در صورتیکه صدای بیپ هنگام شمارش ضربان های قلب از دستگاه شنیده نشود ایراد معمولا به علت قطعی سیم بلند گو بوده و می بایست آن را تعمیر نمود.

6⃣ درصورت ضربه خوردن دستگاه معمولا LCD دچار قطعی میشود و پارامتر ها را نمایش نمی دهد.در این حالت معمولا صدای ضربان قلب از دستگاه شنیده می شود اما نمایشی بر روی صفحه وجود ندارد. در صورتیکه سوکتLCD یا سیم های رابط آن دچار ایراد شود می توان ایراد را برطرف نمود. درصورتیکهLCD شکسته باشد باید آن را تعویض نمود.

▪️نکته ای که حائز اهمیت است فلت های LCD می باشد. هر چه عرض فلت های LCD کمتر باشد امکان خرابی کمتری دارند و فلت های پهن خرابی های بیشتری دارند.

7⃣ در صورتیکه ایرادات دستگاه پس از انجام موارد بالا برطرف نشود.ایراد از مدار فرمان بوده که می تواند در مرحله اول ناشی از لحیم سردی IC  ها و یا میکروهای داخلی آن باشد. در صورت لحیم سرد بودن می توان ایراد را برطرف نمود. در غیر این صورت معمولا ایراد رفع نمی شود.