phone numbers


 


♋️ دستگاه سانتریفیوژ


☑️ دستگاهی که به کمک نیروی گریز از مرکز ، مواد معلق موجود در محلول ها را بر اساس اختلاف چگالی مابین آن ها جدا میکند.
این محلول ها میتوانند به صورت مایعاتی چون خون ،سرم ،معرف های شیمیایی یا ترکیباتی از این محلول ها باشند .

◀️ با ایجاد نیروی گرانشی چندین بار بزرگتر از نیروی جاذبه زمین ،سانتریفیوژ امکان ایجاد شتاب و جداسازی در اثر اختلاف چگالی را فراهم میکند.

◀️ در ساده ترین فرم دستگاه سانتریفیوژ ،یک روتور فلزی با سوراخ هایی برای قرار دادن لوله های نمونه آزمایش ها را داریم که توسط یک موتور با سرعت قابل انتخاب می چرخد.

 

✅ سانتریفیوژهای موجود در بازار سه نوع اند که عبارتند از :

1️⃣ سانتریفیوژ سرعت پایین 

2️⃣ سانتریفیوژ سرعت بالا

3️⃣ آلتراسانتریفیوژ


🔘 سانتریفیوژ سرعت پایین فاقد سیستم خنک کننده میباشند و با توجه به زیاد نبودن  سرعت این دستگاه ها ،به کمک آن ها مواد بسیار ریز مثل ویروس ها وDNAرا نمیتوان از محلول ها جدا نمود.


🔘 سانتریفیوژ های سرعت بالا دارای سرعت 12000rpmالی 25000rpm می باشند و با توجه به وجود سرعت بالای موتور ،در حین حرکت دارای خنک کننده هستند .

◀️ دو نوع اصلی از این سانتریفیوژ ها وجود دارند که عبارتند از :

1️⃣ ظرفیت پایین با قابلیت نمونه برداری مجزا 

2️⃣ ظرفیت بالا با قابلیت نمونه برداری پیوسته 

◀️ نوع اول امکان جمع آوری و جدا کردن میکرو ارگانیسم های کوچک سلولی را فراهم میکند .

◀️ نوع دوم برای برداشت تجزیه مخمرها با باکتری ها از مواد بزرگتر استفاده می شود. همچنین از این نوع برای جدا کردن ویروس ،باکتری ها ، پروتئین ها و سایر اجزای ریز استفاده میشود .این نوع سانتریفیوژ ها میتوانند نمونه ها را با سرعت 1الی 1.5 لیتر بر دقیقه ،پردازش کنند.


🔘 التراسانتریفیوژ برای کاربرد های با دقت رزولوشن بالاتر ؛ یعنی جداسازی اجزا کوچکتر از سلول ، استفاده میشوند و سرعت آنها از  30000rpmالی120000rpm متغیر است.

◀️ این نوع سانتریفیوژ ها حتما دارای سیستم خنک کنندگی هستند؛ چون با توجه به دور بالای موتور دستگاه و برخورد و اصطکاک با هوا مقدار زیادی گرما تولید میشود که علاوه بر صدمه زدن به دستگاه میتواند باعث تجزیه پروتئین ها یا سایر ترکیبات شود .

◀️ این نوع سانتریفیوژ ها برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند ؛روی زمین ثابت میشوند و عموماً در آزمایشگاه های تحقیقاتی به کار می روند.