phone numbers


♋️ چراغ سیالتیک 


✅ تشخیص رنگ ها به دلیل وجود سایه ها هم تأثیر می پذیرد. روشنایی های متداول اتاق عمل ، سایه های حاصل از روشنایی جراحی را روشن تر می کنند. وقتی محتوای طیفی روشنایی متداول اتاق و روشنایی جراحی یکسان شد ، سایه ها به صورت یک رنگ طبیعی (خاکستری طبیعی) که جزئی از خود جسم یا شیء است مشاهده می شود اما اگر طیف ها متفاوت باشد ، سایه ها باعث تغییر رنگ می شوند.

◀️ روشنایی های جراحی با قرارگیری در موقعیت های مختلف ، سایه ها را از بین می برد ؛ به این صورت که از یک حباب بزرگ شامل چند لامپ مختلف ، یک حباب با یک لامپ و رفلکتورهای محیطی ، حباب های کوچک چندگانه که موجب تابش نور از نقاط همگرای مختلف شود و یک حباب با منشور نور استفاده می شود.

◀️ همه این روشنایی ها باید کانونی شوند تا روشنایی و درخشش ناحیه مطلوب به حداکثر برسد ، به بیان دیگر شدت روشنایی در عمق میدان عملیاتی مطلوب از ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر ثابت باقی بماند و روشنایی سطح بافت تا انتهای عمق آن یکسان باشد ، بدون اینکه نیازی به تغییر موقعیت روشنایی ها باشد.

◀️ البته شدت روشنایی با افزایش فاصله کانونی یا کار در فواصلی بیشتر یا کمتر از عمق میدان عملیاتی کاهش می یابد (از لحاظ تیزی) و الگوی روشنایی غیر ثابت شده و در مرکز میدان تیره می شود.

◀️ برای کاهش آثار زیان بار گرما و حرارت لامپ باید از فیلترها یا لنزهایی که نور مرئی را عبور داده ولی مانع عبور حرارت می شوند یا آینه های سرد (Cold Mirrors) که طول موج های نور مرئی را به سمت ناحیه جراحی بازتاب داده و حرارت را از خود عبور می دهند استفاده کرد.

◀️ البته شایان ذکر است که ترکیب این دو روش را هم می توان به کار برد. روشنایی های جراحی معمولا از لامپ های هالوژن – تنگستن ، هالوژن ، زنون یا هالوژن – کوارتز که به عنوان لامپ های نور سفید مطرح هستند استفاده می کنند.

◀️ این لامپ ها را می توان به عنوان نور سفید استاندارد حاصل از هالوژن – تنگستن (شیشه یا کوارتز) مادون قرمز حاصل از تنگستن – هالوژن طبقه بندی کرد.در این لامپ ها از حباب های گازی حاوی درصد مشخصی از هالوژن با فشار متجاوز از ۱۳ اتمسفر برای تولید نور سفید استفاده می شود .

◀️ لامپ های نور سفید همچنین از فیلمان های تنگستن واقع در حباب های پر شده از گاز هالوژن بهره می گیرند. لازم است که این لامپ ها درخشش بیشتری داشته باشند و دمای رنگ آنها اندکی بالاتر شد ، از آنجا که انتقال حرارت به هنگام تابش انرژی امواج به یک جسم دیگر و جذب آن رخ می دهد ، لامپ های مادون قرمز با فیلمان تنگستن با درنظر گرفتن این قاعده ، روشنایی مطلوب را به کمک یک فیلم بازتابنده مادون قرمز بر روی کپسول لامپ ایجاد می کنند.

✅ نکات مهم در رابطه با روشنایی در اتاق عمل

◀️ روشنایی نور بر حسب لوکس یا فوت کندل (۱ فوت کندل- ۱۰/۷۶ لوکس) اندازه گیری می شود. یک محیط در شدت روشنایی ۱۰ تا ۲۰ لوکس ، بسیار تیره و تاریک به نظر می رسد اما اشیاء بزرگ قابل مشاهده است.

◀️ برای مطالعه یا مشاهده معمولی اشیاء به شدتی در حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ لوکس روشنایی نیاز است. اما استانداردهای جهانی برای حداقل شدت روشنایی در اتاق های عمل در حدود ۲۵۰۰۰ لوکس است (به نظر پزشکان نیز بستگی دارد). منبع روشنایی باید در یک متری بالای موضع جراحی قرار داشته باشد.

◀️ در سیستم های روشنایی اتاق عمل کیفیت رنگ نیز اهمیت به سزایی دارد که به صورت محتوای طیفی نور داخل محیط مطرح شده و بر حسب دمای رنگ در واحد کلوین یا ضریب تغییر رنگ سنجش می شود.

◀️ دمای رنگ پایین باعث می شود که رنگ اشیاء متمایل به قرمز و دمای رنگ بالا منجر به مشاهده رنگ اشیاء به حالت آبی می شود.

◀️ شاخص CRI اثر نور را بر ظاهر رنگ بافت جراحی نشان م یدهد. پایه این مقیاس از ۰ تا ۱۰۰ است. طبق استاندارد IEC مقدار CRI برای چراغ های جراحی ۸۵ است.

 


📋 نکات مهم خرید چراغ اتاق عمل

🔘 دارا بودن تأییدیه ها (مانند FDA) یا نشان ها(مانند CE) یا استانداردهای لازم

🔘 منبع نور (تعداد لامپ ها و Light Head ، ولتاژ ، عمر)

🔘 دمای رنگ و قابلیت تنظیم

🔘 شاخص پرداخت رنگ

🔘 اندازه میدان (قطر و عمق) و فاصله کانونی

🔘 میزان روشنایی (حداکثر لوکس در یک متری)

🔘 نحوه نصب (سقفی ، دیواری ، زمینی پایه دار)

🔘 کنترل ها (دیمر ، ولتاژ ، کانون ، اندازه میدان و …)

🔘 درجه حرکت چرخشی دامنه حرکت عمودی

🔘 فیلتر کردن گرما و نسبت گرما به نور

🔘 جنس فیلتر و آینه منعکس کننده

🔘 قمرهای جانبی ، دستگیره قابل استریل

🔘 کمترین ارتفاع سقف

🔘 قطر (لنزها و Light Head) و وزن

🔘 منبع برق ، توان

🔘 قیمت کل سیستم و لامپ جایگزین

🔘 مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش و تحویل

 

☑️ استانداردهای روشنایی اتاق عمل

1⃣ اندازه میدان نوری در قطر باید حداقل ۱۶ سانتیمتر و در عمق ۵۰ سانتیمتر و حداقل فاصله کانونی ۶۵ سانتیمتر

2⃣ حداقل سطح روشنایی ۱۲۰۰۰۰ لوکس و چرخش ۲۷۰ درجه و CRI مقدار ۹۳

3⃣ دمای رنگ بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلوین باشد و بتوان آن را در یک دامنه عمودی ۸۰ سانتیمتری تنظیم کرد.

4⃣ طول عمر لامپ های رشته ای حداقل ۱۰۰۰ ساعت ، لامپ گازی ۵۰۰۰ ساعت و LED حدود ۲۰۰۰۰ ساعت

5⃣ نسبت گرما به نور که نشاندهنده میزان تولید گرما بر واحد نور است mW/m۲.lx۶۶ یا کمتر

✅ مزایای چراغ سیالتیک

1⃣ داشتن نور سرد تا در هنگام جراحی دمای اتاق بالا نرود. (ویژگی مهم)
 
2⃣ نور و طول موج چراغ ها با چراغ های معمولی متفاوت است.

3⃣ به آسانی جابجا می شوند.

4⃣ گردش کامل بازو (۳۶۰ درجه)

5⃣ قابل شستشو و غیرقابل اشتعال

6⃣ برای از بین بردن سایه ، در بعضی چراغ های چند قمره زاویه ی تابش لامپ را به گونه ای تنظیم می کنند که درر ایجاد سایه ممانعت نماید و در چراغ های تک قمره از سیستم آینه ای برای این منظور استفاده می شود.

7⃣ قابلیت حرکت به سمت بالا و پایین برای قرار گرفتن در محل مناسب

8⃣ حداقل خستگی چشم

9⃣ عدم خطای تشخیص رنگ

🔟 امکان تجهیز به سیستم دوربین و مانیتورینگ

1⃣1⃣ کاربرد در اتاق معاینه و بخش مراقبت های ویژه ، بخش دیالیز و … (به جز کاربرد اتاق عمل)

 

📝مزایای استفاده از LED در چراغ های جراحی

🔘 تولید گرمای کمتر به دلیل عدم ساطع شدن نورهای مادون قرمز و ماورای بنفش از آنها

🔘 عمر بیشتر نسبت به لامپ های معمولی

🔘 کاهش تدریجی نور (خطر خاموش شدن ناگهانی در هنگام جراحی از بین می رود)

🔘 کنترل بیشتر بر سایه های مزاحم و قابلیت تنظیم مشخصات نور

🔘 راندمان روشنایی بسیار بالاتر

 


⏳مشکلات استفاده از چراغ های جراحی🛠

1⃣ تولید گرما که باعث افزایش خطر برق گرفتگی یا اتصال کوتاه می شود.

2⃣ جابجایی چراغ بعد از قراردادن آن در موقعیت مناسب (استفاده از قفل های مغناطیسی برای رفع مشکل)

3⃣ اثر انگشت و یا وجود گرد و غبار که می تواند باعث سوختگی زودهنگام ، تغییر رنگ یا ترکیدگی شود.

4⃣ سوختن لامپ که در هنگام تعویض باید مراقب اثر لک چربی روی آن بود.

5⃣ قطع و یا اتصال کوتاه مسیرهای ارتباطی الکتریکی یا الکترونیکی که در اثر حرارت ناشی از نور لامپ یا عبور جریانن بیش از حد از این مسیرها به وجود می آید.

5⃣ معایب مربوط به منبع تغذیه که به اشکال مختلف مثل سوختن ترانس ، دیود و یا ایراد در قطعات دیگر بروز می کند.