phone numbers

ترمز در اکثر مواقع درست عمل می کند اما در برخی مواقع، ترمز زیر پا خالی می شود و پدال بیش از حد پایین می رود:🚨🚥
 

👈شایع ترین علل بروز آن:⤵️

✅ در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS داشته باشد، علت یا خرابی بلوک ABS است و یا خرابی پمپ اصلی ترمز.
✅ در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS نداشته باشد، علت آن خرابی پمپ اصلی ترمز است. 
 
⭕️در هنگام ترمز کردن، پدال بیش از حد پایین می رود.
 

👈شایع ترین علل بروز آن:⤵️

✅ پمپ ترمز خراب شده،
✅ سیستم ترمز هوا گرفته،
✅ روغن ترمز رطوبت گرفته،
✅کاسه چرخها رگلاژ نیستند،
 

⭕️ترمز زیر پا سفت است، راحت پایین می رود، ولی عملکرد خوبی ندارد.

👈شایع ترین علل بروز آن:⤵️

✅خرابی بوستر،
✅چرب شدن دیسک ها،
 
⭕️هنگام حرکت، از چرخها صدای سوت شنیده می شود.
 

👈شایع ترین علل بروز آن:⤵️

✅صدای سوت از چرخهای جلو در سرعت های پایین، احتمالا به دلیل کیفیت پایین لنت ها است.
✅در اتومبیل پراید، صدای سوت از چرخهای جلو می تواند به دلیل تمام شدن لنتها باشد.
 

⭕️هنگام ترمز گرفتن، خودرو به یک طرف کشیده می شود.
👈شایع ترین علل بروز آن:⤵️

🚨اگر بالاتر از 20 کیلوتر بر ساعت، با گرفتن ترمز، خودرو به یک طرف کشیده می شود (به راست یا به چپ) , و تا رها کردن پدال ترمز ادامه پیدا می کند، معمولترین دلیل آن عدم توازن در اعمال نیروی ترمز به چرخهای راست و چپ است، که در اثر:

✅ خراب شدن پمپ اصلی ترمز،
✅ درست کار نکردن سیلندر ترمز چرخها،
✅نشط روغن از سیلندر ترمز چرخها،
✅ و یا چرب شدن یکی از دیسکها با روغن و گریس یا ... است.
 

⭕️پدال ترمز بسیار سفت است، سخت پایین می رود و قدرت و گیرایی ترمز ضعیف است، (که به آن چوب شدن ترمز می گویند)،
👈شایع ترین علل بروز آن:⤵️

🚨احتمال خراب شدن بوستر ترمز وجود دارد،
✅اشکال از شیلنگ خلاء بوستر است (این شیلنگ از یک طرف به بوستر و از طرف دیگر به مانی فولد هوا متصل است، وظیفه آن ایجاد خلاء در داخل بوستر است).