phone numbers

آموزش عیب یابی 

هنگام #کلاج_گیری زیر پا لرزش دارد و صدای غیر عادی میدهد؟؟

⭕️وقتی پدال کلاچ را تا اخر فشار دادیم و صدا می کند یا بلبرینگ کلاچ فرسوده شده است⬇️ 

✅که در این صورت با تعویض بلبرینگ کلاچ مشکل حل می شود و

 ⬅️یا بلبرینگ پشت میل لنگ خشک کار کرده و
✅ در این صورت نیز باید انرا تعویض نمود 

 

⭕️اگر کلاچ خوب کار نمی کند و گیربکس لرزش دارد⬇️ 

✅یا دیسک ضعیف  شده است که در این صورت مجموعه کلاچ باید تعویض شود و یا 

⬅️دسته موتورها شکسته شده یا بیش از اندازه نرم شده که در این صورت 
دسته موتورها باید تعویض شوند

 

⭕️اگر در حالت فشار دادن کلاج  صدا شنیده شود 

✅بلبرینگ کلاج خراب است 

⭕️اگر بعد از رها کردن کلاج صدا شنیده شود 
✅بلبرینگ شفت ورودی گیر بکس خراب است,

 

⭕️تشخیص صدا ی خرابی گیر بکس از دیفرانسیل 

⬅️در سرعت هشتاد کیلومتر خودرو را خلاص کنید 

✅اگر صدا قطع شد گیربکس مشکل دارد 

✅اگر صدا قطع نشد دیفرانسیل مشکل دارد