phone numbers

آموزش عیب یابی 

هنگام کلاج_گیری زیر پا لرزش دارد و صدای غیر عادی میدهد؟؟

وقتی پدال کلاچ را تا اخر فشار دادیم و صدا می کند یا بلبرینگ کلاچ فرسوده شده است⬇️

که در این صورت با تعویض بلبرینگ کلاچ مشکل حل می شود و

 یا بلبرینگ پشت میل لنگ خشک کار کرده و
 در این صورت نیز باید انرا تعویض نمود 

 

اگر کلاچ خوب کار نمی کند و گیربکس لرزش دارد 

یا دیسک ضعیف  شده است که در این صورت مجموعه کلاچ باید تعویض شود و یا 

دسته موتورها شکسته شده یا بیش از اندازه نرم شده که در این صورت 
دسته موتورها باید تعویض شوند

 

اگر در حالت فشار دادن کلاج  صدا شنیده شود 

بلبرینگ کلاج خراب است 

اگر بعد از رها کردن کلاج صدا شنیده شود 
بلبرینگ شفت ورودی گیر بکس خراب است,

 

تشخیص صدا ی خرابی گیر بکس از دیفرانسیل 

در سرعت هشتاد کیلومتر خودرو را خلاص کنید 

اگر صدا قطع شد گیربکس مشکل دارد 

اگر صدا قطع نشد دیفرانسیل مشکل دارد