phone numbers

ترمز در اکثر مواقع درست عمل می کند اما در برخی مواقع، ترمز زیر پا خالی می شود و پدال بیش از حد پایین می رود


شایع ترین علل بروز آن:

 در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS داشته باشد، علت یا خرابی بلوک ABS است و یا خرابی پمپ اصلی ترمز.
در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS نداشته باشد، علت آن خرابی پمپ اصلی ترمز است. 

 

در هنگام ترمز کردن، پدال بیش از حد پایین می رود.

شایع ترین علل بروز آن:

 پمپ ترمز خراب شده،
سیستم ترمز هوا گرفته،
 روغن ترمز رطوبت گرفته،
 کاسه چرخها رگلاژ نیستند،

 

ترمز زیر پا سفت است، راحت پایین می رود، ولی عملکرد خوبی ندارد.

شایع ترین علل بروز آن:

 خرابی بوستر،
 چرب شدن دیسک ها،

 

هنگام حرکت، از چرخها صدای سوت شنیده می شود.

شایع ترین علل بروز آن:

صدای سوت از چرخهای جلو در سرعت های پایین، احتمالا به دلیل کیفیت پایین لنت ها است.

در اتومبیل پراید، صدای سوت از چرخهای جلو می تواند به دلیل تمام شدن لنتها باشد 

 

هنگام ترمز گرفتن، خودرو به یک طرف کشیده می شود.

شایع ترین علل بروز آن:

اگر بالاتر از 20 کیلوتر بر ساعت، با گرفتن ترمز، خودرو به یک طرف کشیده می شود (به راست یا به چپ) , و تا رها کردن پدال ترمز ادامه پیدا می کند، معمولترین دلیل آن عدم توازن در اعمال نیروی ترمز به چرخهای راست و چپ است، که در اثر:

 خراب شدن پمپ اصلی ترمز،
درست کار نکردن سیلندر ترمز چرخها،
نشط روغن از سیلندر ترمز چرخها،
و یا چرب شدن یکی از دیسکها با روغن و گریس یا ... است.

 

️پدال ترمز بسیار سفت است، سخت پایین می رود و قدرت و گیرایی ترمز ضعیف است، (که به آن چوب شدن ترمز می گویند)،
شایع ترین علل بروز آن:
احتمال خراب شدن بوستر ترمز وجود دارد،
اشکال از شیلنگ خلاء بوستر است (این شیلنگ از یک طرف به بوستر و از طرف دیگر به مانی فولد هوا متصل است، وظیفه آن ایجاد خلاء در داخل بوستر است).