phone numbers دسته‌موتور چیست؟

 

دسته‌موتور وسیله‌ای است که موتور خودرو را به بدنه متصل می‌کند. 

⁣به منظور دمپ ارتعاشات ناشی از موتور خودرو، برخی از دسته موتورها از لاستیک ساخته می‌شوند و بدین وسیله اتصال فلز به فلز مستقیم موتور و بدنه وجود ندارد.
پارسیان صنعت
⁣برای کاهش بیشتر ارتعاشات موتور، دسته موتور برخی از خودروها روغنی است.

برخی از خودروسازان نظیر هوندا و تویوتا از این نوع دسته موتور استفاده می کنند که دمپ ارتعاشات آن بسته به شرایط متغییر است.

⁣پورشه نیز از سیستم الکترومغناطیسی برای دسته موتور‌های خود استفاده می‌کند تا به صورت فعال، ارتعاشات موتور را دمپ کند.

⁣این قطه نیاز به سرویس ندارد و پس از خرابی باید تعویض شود.

⁣خرابی دسته موتور در نوع‌های پلاستیکی آن با پاره شدن آن به وجود می آید. در نوع روغنی آن، خروج روغن از آن نشان‌دهنده خرابی این قطعه است.

⁣زمانی که دسته موتور ایراد داشته باشد، در حالت ⁣توقف خودرو، ارتعاشات بیش از اندازه مشاهده می‌شود.