phone numbers

تعویض سوخت از بنزین به گاز و مضرات آن


 
 اصولا در خودروهای گازسوز دستی انژکتوری سیستم برق طوریست که با رسیدن دور موتور به حدود ۲/۵ ماشین از بنزین به گاز تغییر سوخت میدهد.که برای تغییر سوخت از بنزین به گاز دو راه بیشتر وجود ندارد 

 اگر در حالت درجا این پروسه روی دهد احتمال خاموش شدن ماشین و نیاز به استارت مجدد هست ، که بعلت جمع شدن گاز در منیفولد استارت زیادی باید خورده بشه تا ماشین روشن شود و استارت و باطری را بسیار مستهلک میسازد

 اگر این پروسه تغییر سوخت در حین حرکت رخ دهد ، ضربه و تکان به موتور ، گیربکس و پلوس و دسته موتور وارد میکند که پس از مدتی خودرو لق و شل میشود و اسطهلاکهای زیادی بهمراه دارد. 

 بجز این دو راه در حقیقت راهی نیست که ما تغییر سوخت دهیم.حال باید چه کنیم که از این استهلاکهای بالا جلوگیری کنیم؟ 

راه حل رفع این مشکلات اینست که دو راه تغییر سوخت را تلفیق کنیم.یعنی با استفاده از دو مدار الکترونیکی یک delay در رفتن موتور به گاز ایجاد کنیم. 

چگونه
من ایده ای به ذهنم رسیده که علاوه بر اینکه انرا عملی خواهم کرد ، انتظار دارم شماها  هم از این ایده ساده بهره ببرید.
ما باید یک مدار الکترونیکی بسازیم که حدود ۴ الی ۵ ثانیه تاخیر در تغییر سوخت ایجاد کند و همزمان این ۴ الی ۵ ثانیه تاخیر را به ما از طریق یک بوق ممتد آگاهی دهد که در این چند ثانیه به ما فرصت دهد تا حین حرکت پا را از روی پدال گاز برداریم.به محض اینکه بوق ممتد تمام شد میتوانید پدال را فشار داده و به حرکت ادامه دهید ، چونکه در همین ۴ ثانیه خودرو روی گاز رفته و آماده استفاده است!
 

 این روش علاوه بر اینکه از خاموش شدن خودرو جلوگیری میکند(بعلت در دنده حرکت کردن) باعث میشود ضربه و تکانه را به موتور وارد نکند (بعلت اینکه پا روی پدال نیست و موتور در حال شتاب نیست)