phone numbers

ریست چراغ سرویس پرادو

 

در حالت ACC قرار داده تا عدد كيلومتر پيموده شده نمايش داده شود

 دكمه تريپ متر را فشار داده و نگه داريد ( دكمه انتخاب وضيعت هاي عددي )
 سوئيچ را در وضيعت ON قرار داده ولي استارت نزنيد

 دكمه را نگه داريد تا گزينه Maintenance از صفحه نمايش براي ٣ ثانيه روشن شده و بمدت ٢ ثانيه چشمك ميزند و سپس خاموش ميشود
 اگر چراغ سرويس ريست نشود با گزينه Maintreqd شما را مطلع ميسازد كه مراحل بالا را تكرار كنيد

سوئيچ را بسته و بعد از ١٠ ثانيه باز كنيد ولي استارت نزنيد
 سوئيچ را بسته و بعد از ١٠ ثانيه استارت بزنيد
( چراغ سرويس ريست شد )

 درب سمت راننده را باز كنيد