phone numbers


بالارفتن_دمای_موتور

یکی از عوامل بالا رفتن دمای آب در موتور درون سوزه  یک وسیله موتوری،عدم (coling)خنک کردن مناسب مایع خنک کن در سیستم رادیاتور آن است. که به عوامل گوناگونی بستگی دارد.

اکثر خودرو ها دارای #2رادیاتور تعبیه شده در جلو خود هستند که رادیاتور سمت موتور رادیات خنک کن موتور و رادیات سمت جلو پنجره رادیاتور خنک کن سىیستم کولر خودرو هست.
بنابراین فضای خالی بین این دورادیادور هرچقدر کم تر باشد به دام افتادن ذرات گرد و خاک بیشتر است و یا اگر فضای خالی باز باشد به طوری که دست انسان به راحتی بین آن قرار گیرد،احتمال کشیده شدن نایلون به داخل آن حین حرکت و هنگام کار کردن فن یا فن ها داده میشود .
بنابراین ذرات خاک و نایلون باعت بسته شدن شبکه رادیاتور شده و از تردد هوا از بین شبکه جلوگیری کرده و متعاقب آن بالا رفتن دمای موتور میگردد.

و اما راه حل چیست؟

راه حل:
از قسمت جلو وسیله نقلیه یا جلو رادیات یا جلو پنجره در هنگامی که موتور سرد است و کاپوت بالا با فشار آب شسته شود،شبکه های رادیاتور.

نکته:
بهتراست قبل از شستشو با فشار آب (میتواند شلنگ آب لوله کشی باشد یا کارواش با نازل اسپری شونده)،از نبود نایلون ،نخ بسته بندی،کاغذ،تیکه های کارتونی،بسته بندی نایلونی مواد غذایی اطمینان حاصل کنید،و اگر فشار باد در دسترس شماست ابتدا با فشار باد گرد و خاک رو باد گرفته سپس مبادرت به گرفتن فشار آب کنید.

یک_ترفند
اگر میخواهید در منزل این کار رو انجام دهید ،کافیست با ی #جاروبرقی که دارای #آپشن تولید فشار باد می باشد استفاده کنید و یا از دستگاه بخار شوی(دمای آن طوری باشد که به قطعات پلاستیکی آسیب نرساند) .سپس با فشار شلنگ آب مبادرت به شستن شبکه رادیاتورها کنید.

این کار را می توانید هر #3ماه یکبار انجام دهید و هر  از چند گاهی هم جهت اطمینان از نبود جسم خارجی بین دو رادیاتور و یا جلو پنجره  رادیاتورها فضای بین آنهارو بازدید کنید.

نتیجه :
تمیز بودن شبکه رادیاتور موتور و کولر به بهبود عملکرد سیستم در تبادل سریع تر و بهتر مایع خنک کن داخل رادیاتور کمک کند