phone numbers

📛وقتی ماشین جوش آورد  چرا نباید موتور را خاموش کرد, و در صورت عدم انجام,  چه آسیبی و به کجای موتور,  وارد میشود ⁉️

 

🚨وقتی ماشین جوش میاره ،چون رینگهاخیلی داغ هستن اگرخاموش کنید رینگها و پیستون  دریک قسمت از سیلندر ثابت قرارمیگیرن ونمیتونن حرارتشون رو به جداره سیلندر انتقال بدهند, 

⬅️✅درنتیجه رینگها به شیار داخل پیستون چسبیده ودراصطلاح میگن موتور جام (قفل )کرده.

 

⬆️✅پس اول قبل از خاموش کردن موتور و رادیاتور را با آب خنک کنید و زمانیکه آمپر آب به سمت وسط برگشت,  سپس موتور را خاموش کنید, 

🔴نکته🔴

🚨⬅️در صورتیکه آب در دسترس نداشتین و به دلیل حرارت زیاد که منجر به آتش سوزی موتور میشود, آنرا خاموش کنید و حتما بطور میانگین در هر یک دقیقه, ی نیش استارت جهت حرکت پیستون ها بزنید و مراقب باشید موتور روشن نشود, تا دمای موتور پایین بیاید,