phone numbers

 ‌شاتون(دسته پیستون )


 شاتون میله‌ای است که در موتور خودروها یا در پمپ‌های پیستونی، پیستون را به میل‌لنگ متصل می‌کند. 

شاتون قطعه‌ای است که پیستون را به میل لنگ متصل می‌کند. این قطعه تا حد امکان سبک ساخته می‌شود. ولی در عین حال به اندازه لازم سخت و محکم می‌باشد.

شکست شاتون یکی از شایع ترین علل شکست فاجعه آمیز موتور است.