phone numbers

 ‌✅شاتون(دسته پیستون )


✔️ شاتون میله‌ای است که در موتور خودروها یا در پمپ‌های پیستونی، پیستون را به میل‌لنگ متصل می‌کند. 

✔️شاتون قطعه‌ای است که پیستون را به میل لنگ متصل می‌کند. این قطعه تا حد امکان سبک ساخته می‌شود. ولی در عین حال به اندازه لازم سخت و محکم می‌باشد.

✔️شکست شاتون یکی از شایع ترین علل شکست فاجعه آمیز موتور است.