phone numbers

🎯راهکارهای پیدا کردن نشتی روغن 🎯

 


 🔴 رویت و مشاهده زیر خودرو پس از چند ساعت توقف آن است. 

🔵در بیشتر مواقع بعد از شستشوی موتور خودرو توسط کارواش محل روغن ریزی نمایان میشود,

🔴 اگر خودروی شما بالای ۸۰ هزار کیلومتر کارکرده است، منبع ذخیره روغن هیدرولیک خودرو را چک کنید.
🛠 ۶۰ الی ۷۰ درصد روغن ریزی دارد. این نشتی می‌تواند از مخزن، از پینیون فرمان ماشین، از فشنگی هیدرولیک و یا شیلنگ فشار قوی هیدرولیک (به دلیل پوسیدگی) اتفاق ‌افتد!
🔴 دقت کنید روغن ریزی از کدام طرف خودرو هست. چپ یا راست کاملا شرایطش فرق می‌کند. 
🛠در بیشتر مواقع که نیاز به تعمیر زیادی نیست کاسه نمدهای پلوس یا پشت میل‌لنگ خراب شده و با هزینه‌ای اندک قابل رفع است.