phone numbers

علایم عدم عملکرد صحیح  فیلتر سوخت

 

همان‌طور که می‌دانید، فیلتر سوخت نقش مهمی در جلوگیری از ورود آلودگی‌ها به سیستم سوخت‌رسانی و در نتیجه از کار افتادن موتور خودرو ایفا می‌کند. مسدود شدن فیلتر تاثیر منفی بر روی قدرت و عملکرد موتور خواهد داشت. در ادامه این مطلب، برخی از شایع‎‌ترین علایم و نشانه‌های از کار افتادن فیلتر سوخت را خدمت شما عرض می‌کنیم.

🔴روشن نشدن خودرو

چنانچه فیلتر سوخت مسدود شده یا از کار افتاده باشد، جریان سوخت قطع شده و در نتیجه خودرو روشن نمی‌شود. 

🔴سخت روشن شدن خودرو

برای روشن خودرو، مقدار کافی سوخت باید وارد موتور شود. حال اگر چیزی بخشی از مسیر جریان را مسدود کرده باشد، خودرو نمی‌تواند همانند گذشته و به آسانی روشن شود.

🔴خاموش شدن‌های مداوم

برای آنکه موتور خودرو به صورت بی وقفه و مناسب کار کند، جریان سوخت باید به صورت ثابت و بدون اختلال وارد موتور شود. هرگونه اختلال در مسیر جریان می‌تواند سبب خاموش شدن موتور شود.

🔴ریپ زدن موتور مخصوصا سرگاز و زمان حرکت 

یکی از شایع‌ترین نشانه‌های مسدود بودن فیلتر سوخت، ریپ زدن موتور است. چراکه در این حالت، جریان سوخت مرتب قطع و وصل می‌شود و احتراق کامل در موتور صورت نمی‌گیرد. 

🔴عملکرد نامنظم موتور

مسدود بودن فیلتر سوخت با تغییر الگوی جریان سوخت، عملکرد نامنظم موتور را در پی دارد. شاید ر سرعت زیاد یا دور موتور زیاد مشکلی پیش نیاید، اما با کاهش سرعت یا دور موتور سوخت کافی به موتور نمی‌رسد.