phone numbers

 

علائم خرابی گاید (راهنما )سوپاپ:

در صورت خرابی گاید سوپاپ، معمولا تغییری در کارکرد موتور ایجاد نمی شود و فقط صدای سرسیلندر خشک و زیادتر می گردد

 

خرابی گاید سوپاپ معمولا در اثر نامرغوب بودن جنس آن، و یا کارکرد زیاد موتور اتفاق می افتد.

 

 در برخی موارد خراب شدن سوپاپ، منجر به خرابی گاید سوپاپ می گردد.