phone numbers

عواملی که در گاز نخوردن خودروها تاثیر گذار هستند,

افت فشار بنزین خرابی پمپ بنزین . 
کثیف بودن صافی بنزین یا گرفتگی در مسیر ریل سوخت و انژکتور . 
گرفتگی فیلتر هوای داخل موتور  معیوب بودن مجموعه دریچه گاز . 
معیوب بودن موتور دریچه گاز برقی . 
ایراد در ECU موتور . 
خرابی برخی از سنسورها مانند: سنسور دور موتور، مپ سنسور، سنسور هیدرولیک فرمان، سنسور خطی گاز کولر، سنسور موقعیت میل سوپاپ، سنسور کیلومتر در خودروهای با ECU زیمنس، سنسور پدال کلاچ، میکروسوئیچ پدال ترمز در خودروهای گیربکس اتوماتیک، سنسور پدال گاز در خودروهای با دریچه گاز برقی.