phone numbers

 

🚨روش هوا گیری رادیاتور خودرو چگونه است ⤵️

✅در سیستم خنک کننده موتور که مخزن کمکی انبساط وجود ندارد باید انقدر اب به درون رادیاتور بریزیم تا کلیه حباب های اب خارج شود و باید برای هوا گیری درست این کار در حالتی انجام شود که موتور خودرو روشن باشد در سیستم های خنک کننده مدار بسته ( دارای منبع کمکی انبساط) ابتدا منبع کمکی را پر از اب رادیاتور می نماییم  سپس انرا از محل خود خارج کرده و در ارتفاع بالاتری از رادیاتور قرار می دهیم سپس شیر اب تخلیه رادیاتور را که در قسمت پایین رادیاتور قرار دارد را باز می کنیم تا هوای درون رادیاتور کاملا تخلیه شود

 

🚨برای مطمئن شدن از هوا نداشتن سیستم، می توانید بالاترین پیچ سطح موتور که در 405 مثلا روی ترموستات قرار دارد یا یکی از شلنگهای بخاری که  به بالای سرسیلندر وصل است را باز کرده تا زمانی که  آب بدون حباب خآرج شود.