phone numbers

⭕️تمیز کاری و تنظیم دهانه شمع در کارکرد موتور و کاهش مصرف سوخت بسیار موثر است 


 
♦️به همین منظور بهتر است هر ۳۰۰۰۰ ( سی هزار کیلومتر ) شمع ها را بازدید نمود  و قبل از بستن شمع روی سر سیلندر  با سوهان نرم بین دو الکترود شمع را ۳تا ۴ بار بکشیم

🔰به مکانیک توصیه نماییم که با فیلر مخصوص فاصله دهانه الکترود ها را کنترل نماید
 
✅البته خود شما نیز می توانید این کار را انجام دهید  توجه داشته باشید که فاصله الکترودها در شمع ها بین  ۶/۰ میلیمتر تا ۹/۰ می باشد  ( در ماشین های قدیمی انگلیسی این فاصله بین ۰۲۵ /۰ اینچ تا
 ۰۳۵ /۰  اینچ می باشد )

Ⓜ️در اثر بی دقتی هنگام بستن شمع نیز  احتمال شکسته شدن چینی شمع  وجود دارد  در این صورت جریان برق را به بدنه انتقال می دهد  و شمع کارایی خود را از دست خواهد داد

⚠️توجه داشته باشید برای بستن شمع خودرو از اچار مناسب استفاده نمایید

  ➿در ایجا به یک روش بسیار ساده برای پیدا کردن شمع یا سیلندر خراب اشاره می کنم 

ابتدا موتور را روشن کنید  سپس به ترتیب و یک به یک  سیمه ( وایر ها ) را از سر شمع ها جدا نمایید

اگر با جدا کردن وایر ها از سر شمع موتور شروع به لرزش نمود ان شمع و سیلندر سالم است

 ولی چنانچه با جدا کردن وایر شمع موتور هیچ گونه لرزشی پیدا نکرد  عیب ممکن است از شمع و یا سیلندر باشد  با تعویض یک شمع سالم عیب به راحتی قابل تشخیص است