phone numbers

تمیز کاری و تنظیم دهانه شمع در کارکرد موتور و کاهش مصرف سوخت بسیار موثر است 


 
به همین منظور بهتر است هر ۳۰۰۰۰ ( سی هزار کیلومتر ) شمع ها را بازدید نمود  و قبل از بستن شمع روی سر سیلندر  با سوهان نرم بین دو الکترود شمع را ۳تا ۴ بار بکشیم

به مکانیک توصیه نماییم که با فیلر مخصوص فاصله دهانه الکترود ها را کنترل نماید
 
البته خود شما نیز می توانید این کار را انجام دهید  توجه داشته باشید که فاصله الکترودها در شمع ها بین  ۶/۰ میلیمتر تا ۹/۰ می باشد  ( در ماشین های قدیمی انگلیسی این فاصله بین ۰۲۵ /۰ اینچ تا
 ۰۳۵ /۰  اینچ می باشد )

در اثر بی دقتی هنگام بستن شمع نیز  احتمال شکسته شدن چینی شمع  وجود دارد  در این صورت جریان برق را به بدنه انتقال می دهد  و شمع کارایی خود را از دست خواهد داد

توجه داشته باشید برای بستن شمع خودرو از اچار مناسب استفاده نمایید

  در ایجا به یک روش بسیار ساده برای پیدا کردن شمع یا سیلندر خراب اشاره می کنم 

ابتدا موتور را روشن کنید  سپس به ترتیب و یک به یک  سیمه ( وایر ها ) را از سر شمع ها جدا نمایید

اگر با جدا کردن وایر ها از سر شمع موتور شروع به لرزش نمود ان شمع و سیلندر سالم است

 ولی چنانچه با جدا کردن وایر شمع موتور هیچ گونه لرزشی پیدا نکرد  عیب ممکن است از شمع و یا سیلندر باشد  با تعویض یک شمع سالم عیب به راحتی قابل تشخیص است