phone numbers

در خودروهای 206 در صورت از كار افتادن كولر نیاز به پیکره بندی ميباشد تا کلاچ کولر دوباره راه اندازي شود

 

بعضي از تعميركاران اقدام به دانلود BSI  میکنند که اين كار اشتباه میباشد.

 راه حل:
1- به ایسیو مورد نظر کانکت شوید
2- قسمت پیکره بندی را انتخاب کنید
3- وارد گزینه تهویه مطبوع شوید
4- گزینه خطی یا فشار خطی را فعال کنید
5- از این قسمت خارج شوید
6- وارد BSI شوید
7- وارد پیکربندی شوید
8- در این قسمت وارد گزینه تهویه مطبوع شوید
9- گزینه نوع کولر دستی یا اتوماتیک را بر حسب خودرو انتخاب کنید و از BSI خارج شوید.
در صورتی که این مراحل به درستی انجام شده باشد مشکل برطرف خواهد شد.