phone numbers

استپر موتور   موتور مرحله ای دور آرام 

دلیل خرابی استپر موتور چیست, ؟

روشن کردن خودرو بدون مکس ده ثانیه 
زمانیکه خودرو روشن میشود, به مدت ده ثانیه جهت فیکس شدن استپر در محور خود صبر کنید, 

گاز دادن هنگام استارت زدن, 

برای روشن شدن خودرو به هیچ وجه گاز ندهید, وظیفه ی گاز دادن بعهده استپر موتور میباشد, با گاز دادن شما استپر به یکباره باز میشود و دچار آسیب میشود, 

مونتاژ و دمونتاژ بی دلیل, 

بارها مشاهده شده, بی دلیل برخی رانندگان برای تشدید شتابگیری, استپر را باز نموده و تمیز کاری میکنند, 
اینکار فقط به استپر فابریک و بدون نظیر خودرو صدمه زده و هیچ تاثیری در روند شتابگیری ندارد,,, ✅وظیفه ی استپر موتور فقط تنظیم دور آرام موتور خودرو میباشد, 
آلودگی هوا 

یکی دیگر از مواردی که باعث آسیب.دیدن استپر میشود, آلودگی هوا میباشد, 
ذرات و عناصر معلق در هوا باعث گیر کردن سوزن استپر شده و در نتیجه در دراز مدت باعث خرابی آن میشود, که اجتناب ناپذیر میباشد,