phone numbers

آيا با تغيير فصل و تغيير دماى هوا بايد روغن موتور را عوض كرد؟


دماى هوا مي تواند بر روى چگونگى كاركرد روغن موتور اثر بگذارد.روغن موتور مولتی ویسکوزیته باعث مى شود خودروى شما در تمام طول سال به درستى كار كند.

روغن هايى كه در خودروهايى خود استفاده مى كنيد با توجه به بهره گيرى از خاصيت ويسكوزيته بودن، كمك مى كند كه  فشار روغن در موتور به اندازه ى مناسب باشد و باعث بيشترين حفاظت از موتور در شرايط گرمايى زياد مى شود.در گذشته براى روغن موتور خودروها از اصطلاح وزن استفاده مى كردند تا بتوانند چيزى را كه امروزه توسط اصطلاح ويسكوزيته بيان مى كنيم، بيان كنند.

قبل از معرفى روغن موتور سينتيك (روغن موتور سینتیک روغنی است که از ترکیبات شیمیایی یا پولیمراسیون هیدروکربن ها تولید می‌شود نه از تصفیه نفت خام) صاحبان خودروها مجبور به تكيه بر فرمولاسيون روغن هاى فقط با يك ويسكوزيته بودند.روغن ویسکوزیته  كمك به كاهش مشكلات مربوط به تفاوت غلظت روغن در سردترين ماه هاى زمستان و گرم ترين ماه هاى تابستان كرد. در گذشته مكانيك ها از روغن هاى سبكتر مانند وزن-١٠ براى هواى سردتر استفاده مى كردند. در ماه هاى گرمتر نيز از روغن هاى با وزن ٣٠ يا ٤٠ استفاده مى كردند.

روغن هاى مولتی ویسکوزیته  با قابليت جريان و روان شدن راحت تر اين مشكل را حل كردند. به طورى كه زمانى كه هوا سرد است رقيق مى شود درحالى كه با گرم شدن هوا و افزايش دما غليظ تر مى شود. اين نوع روغن حفاظت يكسانى را در تمام ماه هاى سال براى موتور به ارمغان مى آورد. بنابراين در صورت استفاده از اين نوع روغن دارندگان خودرو ديگر احتياج ندارد كه با گرم شدن و سرد شدن هوا روغن موتور را تعويض كنند.
روغن مولی ویسکوزیته  چگونه كار مى كند؟

روغن هاى Multiviscosity بهترين روغن براى موتور هستند، چون بهترين حفاظت را از موتور در دماهاى مختلف هوا مى كنند. روغنMultiviscosity داراى يك افزودنى خاص است، كه بهبود دهنده ى ويسكوزيته نام دارد. اين افزودنى باعث مى شود تا شاخص ويسكوزيته ى روغن با افزايش دما افزايش يابد و اين  قابليت كمك مى كند تا روغن ويسكوزيته ى مورد نياز براى دماهاى بالاتر را بدست بياورد.

هنگامى كه روغن سرد است اين بهبود دهنده ى ويسكوزيته وارد عمل نمى شود.توانايى تطابق ويسكوزيته با دماى روغن  باعث مى شود تا روغن هاى Multiviscosity نسبت به روغن موتورهاى قديمى كارآمدتر باشند و ديگر احتياج نيست كه دارندگان خودرو با توجه به تغيير دما در فصل هاى مختلف روغن خودرو را تعويض .