phone numbers

سیستم اگزوز Cat-back

صاف و یکسره کردن لوله های خروجی از مبدل کاتالسیت تا سپر عقب هم بسیار مؤثر است. این کار باعث می‌شود گازهای خروجی راحت‌تر تخلیه بشوند. تخلیه بیشتر این گازها هم به معنای وجود جای بیشتر برای هوا و بنزین است، و هوا و بنزین بیشتر هم یعنی قدرت بیشتر. البته مبدل های کاتالیست امروزی کارآمدترند و طوری طراحی شده‌اند که با موتور سازگاری بیشتری داشته باشند. البته اگر خودرو فرسوده دارید شاید بخواهید ترفندهای دیگری که در ادامه می‌آید را امتحان کنید.