phone numbers

‌ ‌بالابردن قدرت موتور 

تعویض مبدل کاتالیست


وقتی خودروسازان برای اولین بار ملزم به نصب مبدل کاتالیست روی خودروها شدند، در این کار از یکدیگر پیشی گرفتند. البته این مبدل ها در زمینه بالابردن عملکرد خودرو هیچ کاری انجام نمی‌دهند، ولی به سالم‌سازی هوایی که تنفس می‌کنیم کمک زیادی می‌کنند. چندین دهه طول کشید تا مبدل های کاتالیستی ارتقاء پیدا کنند. حتی خودروهای دهه 80 و 90 میلادی هم دارای این گونه مبدل ها بودند. به هر حال، بهتر است مبدل قدیمی خودروی‌تان را با یک مبدل جدید عوض و تفاوت در گازخور ماشین را احساس کنید. تحت هیچ شرایطی مبدل قدیمی را سوراخ نکنید... تحت هیچ شرایطی!!