phone numbers

مشکلات برداشتن ترموستات ازروی خودرو

زمان سربالایی موتور خودرو داغ شده و در سرپایینی یکمرتبه و مکرر  سرد شده که احتمال تاب برداشتن سرسیلندر و ترک برداشتن سرسیلندر و بلوکه سیلندر زیاد است. 

 

 در سرمای خیلی سرد بخاری در 
نیم ساعت گرم می شود.

 

 موتور در دمای نرمال کار نمی کند .
چون اولا دیر به دمای مطلوب می رسد تا آن موقع موتور در شرایط نرمال کار نمی کند.➡️

در ضمن دمای مطلوب کارکرد موتور 85 تا 95درجه است و پایین تر یا بالاتر آسیب زا است.✳️

 

حتی پایینتر آسیب زا است, چون لقی قطعات زیاد است و سایش قطعات زیاد می شود.📛