phone numbers

علت عطسه زدن خودرو

و صدای انفجار در هواکش..


گاهی اوقات خودرو هنگام شتاب ناگهان دچار پس زدگی به همراه صدایی شبیه عطسه موتور یا انفجار در هواکش میشود


دلیل آن هم اینست که پدال گاز را بیش از حد فشار داده اید و باز شدن بیش از حد دریچه هوا و همسان شدن جرقه و گاز موجود در منیفولد هوا باعث انفجار سوخت، قبل از رسیدن به داخل سیلندر میشوید.
در حقیقت وقتی شما پدال را زیاد فشار میدهید ECU به کویل فرمان میدهد که جرقه قوی تری به فضای احتراق بدهد اما نامرغوب بودن وایر شمعها باعث برق دزدی از کناره شمع به بدنه شده و سوخت داخل هوا را قبل از احتراق منفجر می کند
گاهی این انفجار در حد یک عطسه کوچک، گاهی در حد از جا درآوردن لوله هواکش از بست مربوطه، گاهی پاره شدن فیلتر هوا و در معدود مواردی شکستن محفظه نگهداری فیلتر هوا‼️

 راه های جلوگیری از عطسه موتور روی گاز
همیشه هنگام شروع به حرکت سرگاز حرکت کرده و از فشار دادن پدال گاز بیشتر از نصف خودرری کنید
شمعهای تک پلاتینه رو برای خودروهای گاز سوز و فاصله آن تا هسته مرکزی که فابریک ۰/۹ است را با فیلر ۰/۷ تنظیم کنید
شمعهای سوزنی  را هر ۲۰ هزار کیلومتر سرویس و هر ۴۰ هزار کیلومتر تعویض کنید
شمعهای غیرسوزنی ( معمولی ) تک پلاتینه را هر۱۰ هزار کیلومتر سرویس و هر ۲۰ هزار کیلومتر تعویض کنید
اگر کناره های چینی شمع خطهای عمودی سیاه مشاهده کردید نشان دهنده برق دزدی از سر شمع به سمت پایه ی آن است که می بایست حتما وایرها یا شمع را پس از بررسی  تعویض کرد
وایر کاملا باید شمع را کیپ کند و هیچ لقی نداشته باشد