phone numbers

‌چرا ترمز ای بی اس برخی محصولات داخلی اختلال دارد و بدرستی عمل نمیکند

این ایراد مربوط به موتور و کامپیوتر ای بی اس میباشد, 

هنگام ترمز گیری, پدال ترمز چوب میشود و ضربه ی شدیدی زیر پا و اتاق حس میشود, 

این عمل در زمین خیس و ناهموار بیشتر میشود,

رفع ایراد کم هزینه و ساده  

بوستر ترمز را بزرگتر کنید, مثلا میتوانید از بوستر خودروی زانتیا استفاده کنید,