phone numbers

علت لرزش ویا بازی کردن فرمان چیست؟

در اصطلاح به این مشکل فرمان زدن هم می گویند که میتواند مربوط به موارد زیر باشد;

۱-تنظیم نبودن باد چرخها

۲-شل بودن پیچ چرخها

۳-شل بودن مهره دیسک و توپی

۴-جلوبندی و سیبکها مشکل دارد

۵-تاب داشتن رینگ لاستیک
بر اثر ضربه

درصورتی که در سرعت پایینتر از ۷۰ تا۸۰ کیلومتر با مشکل لرزش ویا زدن فرمان مواجه بودید به ۵مورد بالا ودر صورت سرعت بالای ۸۰ کیلومتر; 👇👇

۶-بالانس نبودن چرخها