phone numbers

 گرانروی روغن 


از لحاظ گرانروی ، روغن به دو بخش تقسیم می شود .

 روغن های تك درجه ای Mono Grade

 روغن های چند درجه ای یا چهار فصل Multi Grade

امروزه استفاده از روغن های تك درجه ای مانند 30 یا 40 ، در موتورها توصیه نمی شود و روغن های چند درجه ای (‌چهار فصل ) ،‌كاربرد بیشتری دارند .

 

⬅️ این روغن ها مطابق طبقه بندی SAE   (انجمن مهندسی خودرو ) ، به صورت زیر تعریف می شوند↘️⬇️↙️

 . 10W50, 10 W 40 . و20W40عدد قبل از W نشاندهنده گرانروی روغن موتور در دمای پایین بوده و هرچه این عدد كمتر باشد ، قابلیت استفاده در دمای پایین تررا دارا است 

 

عدد بعد از W ، نشاندهنده گرانروی در دمای بالا بوده و هرچه این عدد بزرگتر باشد ، روغن در دمای بالاتر چسنده تر و سفت تر خواهد بود .

مهمترین و با اهمیت ترین خاصیت روغن ، حضور آن ازلحظه استارت تا خاموش شدن موتور به صورت بی وقفه است . به نحوی كه با تمامی قطعات متحرك و ثابت د رتماس باشد . لذا ویسكوزیته روغن بایستی به گونه ای انتخاب شود كه بهترین حالت روانكاری را در كمترین زمان ، ممكن سازد . 

 

ضمن اینكه خودرو در حالت سرد به راحتی استارت خورده و بدین ترتیب عمر باتری و استارت طولانی تر شود .