phone numbers

چرا توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است

برخی از ایرادات رایج 

سوپاپ‌ها معیوب شده اند و باید   در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری شوند.
واشر سرسیلندر معیوب شده 

عیب در رینگ و  پیستون‌ها که دچار  فرسودگی بیش از حد و شکستگی شده است.
مدارات سوخت‌رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و...) را بررسی و رفع عیب کنید.

موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)

 

سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.

سیلندرها  دچار مشکل ( به اصطلاح گلدانی و شیشه ای شده اند )را کمپرس‌گیری کنید.
ضعیف شدن دیسک و صفحه کلاج