phone numbers

نحوه ی چک کردن روغن گیربکس اتوماتیک (اتومبیل های دارای میل گیج) 
 

باید ابتدا اتومبیلتان گرم باشد .برای اینکار ، موتوررا روشن کنید و بگذارید که 10 الی 15 دقیقه کار کند.در حالیکه دنده در حالت P است ، میل گیج را بکشید بعد از پاک کردن آن مجددا میل گیج را تا آخر انتها برده و بیرون بکشید. روغن باید تا خط دوم بالایی میل گیج ، روغنی باشد. 

 

حالا قسمت روغنی میل گیج را به انگشتتان بکشید رنگ روغنی باید شفاف و آلبالوئی رنگ باشد و در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.توجه کنید زمان به موقع روغن سبب کاهش آسیب های جدی به گیربکس شما خواهد شد.