phone numbers

دو راه حل مشکل صدای #سوت کشیدن هنگام ترمز زدن در حال حرکت با دنده عقب در خودروهای
دنا
پژو_پارس LX (TU5) 
سمند_سورن

ابتدا چرخ های عقب رو باز کنید سپس لنت های ترمز رو از دیسک جدا و کاملا باز کنید سپس با یک اشیاء تیز وسط لنت ها شیاری نسبتا نازک ایجاد کنید و از دوباره ی ماشین ببندید و پس از طی کردن مسافتی با دنده عقب این مشکل حل خواهد شد .

نکته۱ 
اگه با این مشکل رو به رو شدید به هیچ وجه اقدام به تعویض دیسک ها نکنید 

نکته۲
بعد از نصب لنت ها با فشردن چند بار  پدال ترمز از عدم نیاز هواگیری و عدم وجود نشتی در لوله های ترمز اطمینان حاصل نمایید

نکته۳
ضمن کنترل خودرو در تست جاده از عملکرد صحیح ترمز و عدم وجود  صدای غیر عادی اطمینان حاصل نمایید

شما باید به یک نمایندگی مجاز ایرانخودرو مراجعه کنید .