phone numbers

علائم خرابی 

  بوش
  رینگ
  پیستون

شایعترین نشانه #خرابی بوش، رینگ و پیستون

روغن_سوزی موتور  در این حالت دود آبی از اگزوز خارج می شود و روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه #کم می کند.
اگر علاوه بر خروج دود_آبی از اگزوز، صدای غیر عادی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا اینکه موتور بد کار کند (سه کارکند)، احتمال شکستن رینگ پیستون را نیز باید در نظر گرفت.

 

یکی دیگر از نشانه های ضعیف شدن رینگ و پیستون و یا گشاد شدن بوش، کمتر شدن قدرت موتور است.

این سه قطعه دائما با یکدیگر در اصطکاک هستند و معمولا بر اثر کارکرد بالای موتور فرسوده می شوند.

از دیگر علتهای خرابی این سه قطعه عبارتند از: