phone numbers

روش ریست کردن چراغ تایم سرویس مگان بدون استفاده از دستگاه دیاگ؛

ابتدا خودرو را روشن کنید.
سپس دکمه روی دسته برف پاک کن را فشار دهید تا داخل پنل پشت آمپر گزینه ادونس سرویس نمایان شود( چند بار باید دکمه را بزنید)
بعد از نمایان شدن، دکمه را در حالت فشرده آنقدر نگه می داریم تا شروع به چشمک زدن کند.
در انتها خودرو را خاموش و سپس روشن می کنیم