phone numbers

آیا ریختن تینر یا گازوییل در باک بنزین برای ماشین سودمند میباشد؟

به هیچ وجه این کار را به اصطلاح برای شستشوی قطعات داخلی موتور ، انجام ندهید... 

در خودرو های کاربراتوری نسل قبل،
شایع بود که اگر مقداری گازوییل یا تینر درون باک بنزین ریخته شود، باعث شستشو و کارکرد بهتر موتور میشود. 

در خودروهای امروزی که سیستم سوخت رسانی انژکتوری دارند، ریختن گازوییل و تینر در باک بنزین، باعث سوختن پمپ بنزین و صدمه به سوزنهای انژکتور میشود. 

لذا جهت شستشوی قطعات داخلی موتور فقط از بنزین سوپر استفاده شود.

پیشنهاد میشود هر دوبار که بنزین معمولی میزنید ، یکبار از بنزین سوپر استفاده کنید.

در غیر اینصورت به هیچ وجه از مکمل های دیگر جهت شستشوی اجزای موتور استفاده نشود.