phone numbers

علت ریپ زدن خودرو هنگام کارکردن

پلاتین شمع سوخته است؛
آن را با برس زبر تمیز کنید. در صورتی که سوختگی عمقی بود و باعث تغییر شکل پلاتین شده بود، تعویضش کنید.