phone numbers

باز شدن کیسه‌های هوا در برخی موارد موجب زخمی شدن یا حتی مرگ رانندگانی شده که فاصله آن‌ها تا فرمان خودرو بسیار کم بوده است،حداقل این فاصله باید ۲۵ سانتی متر باشد.
رعایت کردن این فاصله برای رانندگانی که بلند قد هستند، آسان است، اما رانندگان کوتاه قد، برای آنکه پایشان به پدال گاز، ترمز و کلاچ برسد، ناچارند که بیش از اندازه خود را به فرمان نزدیک کنند. 
 برای حل این مشکلات، از اهرم‌های تنظیم ارتفاع جلو و عقب بردن صندلی استفاده کنید.
 در برخی از خودروها فعال بودن سیستم ایربگ به بسته بودن کمربند ایمنی منوط شده است، بنابراین حتما همیشه هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را  ببندید.