phone numbers

علائم خرابی سنسور دریچه گاز

 بد کار کردن و خوب گاز نخوردن موتور

 بالا ماندن دور موتور در دور آرام

 گاز خوردن با تأخیر ماشین (پدال گاز با دریچه و پشت آمپر یکسان نیست)

 

 زود کات آف کردن موتور (به زمانی گفته می شود که سوپاپ ورودی موتور بسته و برای چند لحظه ورود هوا یا سوخت به داخل پیستون قطع می‌شود)

 خاموش شدن موتور با گاز دادن

 

 خودرو بین دور موتور 2500rpm تا 3000rpm حالت گرفتگی پیدا می کند.

 نوسان در دورهای بالا بخاطر کثیفی و آب خوردگی

 دود کردن موتور، گاهی اوقات هم با گاز دادن، میزان دود کم یا زیاد می شود.

 گاز هرز خوردن یا کپ کردن خودرو