phone numbers

علائم خرابی اویل ماژول

آب و روغن قاطی میشوند.

 اکثر با مشاهده ی این مشکل تعمیرکاران به اشتباه فکر میکردند که باید واشر سرسیلندر باز شود که باز کردن واشر سرسیلندر هیچ ربطی به این اشکال نداشته و آب و روغن در اویل ماژول باهم مخلوط میشدند.

روشن شدن #چراغ_روغن ! 

وقتی چراغ روغن روشن میشود نشان دهنده ی این است که گرفتگی و یا نشت در مسیر روغن کاری موتور هست.
که حتما باید اویل ماژول و قسمت های عبوری روغن چک شود