phone numbers

ريست كردن پدال گاز 
و سوئیچ

١- سوئیچ را تا انتها باز ميكنيد
٢- حدود ٢٠ ثانيه منتظر مى مانيد
٣-پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانيه نگه داريد
٤- بدون اينكه پا را از روى پدال بردارين كليد را كامل ببندين
٥- ٢٠ ثانيه منتطر بمانيد و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنيد و ماشینتون رو روشن کنید.


نکته مهم 
اگر خودرو شما دارای علایمی از قبیل ریپ زدن و خاموش کردن در برخی دورها و . . .بود.
اگر دستگاه دیاگ موارد سنسوری را بدون عیب نشان داد حتما #ولتاژخروجیآلترناتور و به قول مکانیکهای عزیز همان دینام را چک کنید.
اگر ولتاژ خروجی بالا باشد علاوه بر به هم ریختن سیستم موتور و ...
خطر آسیب رسیدن به برخی وسایل الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد.