phone numbers

 چرا بلبرینگ زود خراب می شود ⁉

نصب نامناسب (۱۶%):❗

نزدیک به ۱۶% از خرابی های زود هنگام برینگ ها به علت نصب اشتباه رخ می دهد و این در صورتی است که افراد متخصص و تعمیرکاران عموماً از وجود تجهیزات ویژه نصب بی اطلاع هستند. جهت نصب و راه اندازی و یا پیاده سازی درست بلبرینگ ها روش های مختلف مکانیکی، #هیدرولیکی و یا گرمایی وجود دارد که رعایت آنها از خرابی زود هنگام جلوگیری می کند✅

روان کاری نادرست (۳۶%):❗

طبق تحقیقات انجام شده ۳۶% از خرابی های زودهنگام بلبرینگ ها در اثر انتخاب نادرست و استفاده غیر حرفه ای از روان کننده ها رخ می دهد. به دلیل دسترسی سخت به محل قرارگیری برینگ در دستگاه ها، روان کاری دوره ای آن ها نادیده گرفته می شود که این امر می تواند آسیب های جدی ای به برینگ و دستگاه وارد نماید. یکی از راه های اطمینان از روان کاری مناسب برینگ ها، استفاده از سیستم های خودکار روان کاری می باشد✅

خستگی (۳۴%):❗


وارد کردن فشار بیش از حد به دستگاه ها و یا سرویس نادرست آنها علت بیش از ۳۴% از خرابی های برینگ ها می باشد. این در صورتی است که با استفاده از دستگاه های نظارت بر عملکرد بلبرینگ (Condition Monitoring Equipment) و هشدارهای آن ها می توان از این نوع خرابی ها جلوگیری نمود