phone numbers

وظیفه اتوماتیک استارت

وصل برق مثبت به موتور استارت, 
درگیر کردن دنده استارت با موتور(فلایویل )  و,,,

⬅بیشترین خرابی از ناحیه اتوماتیک استارت میباشد و تقریبا یک قطعه مصرفی میباشد, 

علایم خرابی استارت, 

⬅زمان استارت زدن, استارت هرز میچرخد و قدرت کافی برای چرخاندن موتور را ندارد, 

 ⬅ایجاد سر و صدا

در صورت خرابی 
زمان استارت, فقط صدای تق تق شنیده میشود, 

هرز میچرخد, 
اگر این حالت پیش آمد و دود از استارت بلند نشد, میتوانید با زدن ضربه با شیی فلزی, روی اتومات استارت, بطور موقت, رفع گیر کنید, تا به تعمیرگاه برسید, 

عیب یابی مهم در باره خرابی استارت 

با باز کردن سوییچ تمامی چراغهای پشت آمپر روشن شده, زمان استارت,  خودرو استارت نخورده و نور چراغهای پشت آمپر تغییر نمیکند و کم نور نمیشود, 

در صورت کم نور شدن چراغهای پشت آمپر, باطری و سیستم شارژ مشکل دارد